معرفی

معاونت اداری و مالی

 معاونت اداري و مالي پژوهشكده هنر، با سه ادارة امور اداري، امور عمومی و پشتيباني و امور مالي متولی برنامه‌ریزی و سیاست­گذاری در خصوص نظام اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی پژوهشکده در قالب قوانین، مقررات و مصوبات است و با اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط امور مالی، اداری، نیروی انسانی و تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای تحقق اهداف پژوهشکده را فراهم می‌نماید.

 

وظايف و اختيارات

 • ساماندهی، برنامه­‌ریزی و نظارت بر امور اداری، اجرایی و پشتیبانی پژوهشکده.
 • تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و گزارش­‌های مرتبط با وظایف معاونت جهت ارائه یا پیشنهاد به رئیس پژوهشکده یا مراجع ذی صلاح و نظارت بر اجرای دقیق مقررات و آئین‌­نامه‌های مصوب
 • ساماندهی تشکیلات و‌ تأمین، مدیریت و آموزش منابع انسانی کارآمد، شایسته و  متخصص و ملتزم به ارزش های انسانی و اخلاق حرفه‌ای متناسب با ساختار پژوهشکده
 • کسب منابع مالی متنوع و ساماندهی و برنامه­‌ریزی مالی مبتنی بر افزایش بهره‌وری و درآمدزایی با اتکاء بر توان علمی و تخصصی پژوهشکده.
 • برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجة سالیانه و نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجة تفصیلی مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل پژوهشکده و ارائه گزارش به هیأت امنا.
 • دریافت اعتبارات مصوب و تخصیص بهینه منابع مالی، محاسبه و پرداخت هزینه‌­ها و دریافت درآمدها و نگهداری حسابهای مربوط، تهیه گزارش‌ها و صورت‌های مالی بر اساس حسابداری تعهدی.
 • تعامل با سازمان‌های دولتی و خصوصی به منظور گسترش زمینه‌های همکاری و برون‌سپاری فعالیت‌های قابل واگذاری
 • نظارت و نگهداری بهينه ساختمان، تجهيزات و امكانات و مطالعه و بررسی الگوی توسعه فضاهای کالبدی پژوهشکده.
 • نظارت بر عقد قراردادها و حسن اجرای آنها و بررسی و انجام امور حقوقی پژوهشکده.
 • سیاست گذاری،‌ پشتیبانی و تأمین ملزومات، تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز پژوهشکده و مدیریت مصرف بهینه مواد و انرژی
 • تأمین، اصلاح و نگهداری تاسیسات زیربنایی پژوهشکده و ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز پژوهشکده.
 • ارزيابي مستمر عملكرد منابع انسانی و نظام‌مند كردن پيشرفت و ارتقاء شغلي اعضای علمی و غیرعلمی
 • برنامه‌­ریزی سالانه برای برقراری بیمه تکمیلی درمان، اعطای تسهیلات وام و خدمات رفاهی کارکنان