اداره امور اداری

الهه گودرزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سمت: مسئول کارگزینی

 

ندا امین‌پور
تحصیلات: کارشناسی حسابداری مالی
سمت: مسئول دبیرخانه