هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

 

عنوان: یادگارنامه استاد جواد حمیدی

 

به کوشش ناهید عبدی
۱۳۹۶؛ چاپ اول
وزیری، شومیز، ۲۱۴ صفحه

عنوان: نقاشی سنتی چین؛ شعری صامت در ستایش طبیعت و زندگی انسان

نویسنده: جوآنگ جی آنی و نی چونگ جنگ
ترجمه: نسرین دستان
۱۳۹۴
۱۹۰ صفحه

عنوان: راز نگار: پژوهشی در تصویر زنان در سدة سیزدهم

نویسنده: مریم لاری
۱۳۹۲؛ چاپ اول
۳۰۸ صفحه