هنرهای سنتی
هنرهای سنتی  

روش‌شناسی نقد در خوشنویسی

مؤلف: حسین رضوی فرد

سال انتشار: ۱۳۹۸

۲۴۵ صفحه

عنوان: قرآن‌های دوره تیموری

 

نویسنده: طیبه بهشتی
چاپ اول ۱۳۹۷
۱۱۴ صفحه

عنوان: اوج نگارگری

نویسنده: استوارت کری‌ولش و همکاران
به کوشش: دکتر سیدکمال حاج‌سیدجوادی
بهار ۱۳۹۲؛ چاپ اول
۱۵۳ صفحه

عنوان: بازآرایی گل و نقش: تلاشی برای بهره‌جویی از سنت ایرانی کهنی در سوزن‌دوزی

 

نویسندگان: کتایون مزداپور و  شیرین مزداپور
چاپ اول ۱۳۹۶
قطع وزیری، ۲۲۷ صفحه

عنوان: بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسانه

 

نویسنده: ندا اخوان اقدم
چاپ اول: ۱۳۹۶
قطع رقعی، ۱۶۴ صفحه