گزارش تصویری

گزارش تصویری پانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
گزارش تصویری پانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
 ١٢:١٠ - 1397/09/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
گزارش تصویری سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
 ٠٩:٥١ - 1397/09/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری كارگاه «آیكونولوژی»
گزارش تصویری كارگاه «آیكونولوژی»
 ٠٨:٥٧ - 1397/08/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
گزارش تصویری دومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
 ١٢:٤٧ - 1397/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری چهاردهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
گزارش تصویری چهاردهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
 ٠٧:٤٤ - 1397/08/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری گام یازدهم از درسگفتارهای نظریه و نقد هنر
گزارش تصویری گام یازدهم از درسگفتارهای نظریه و نقد هنر
 ١٧:٠٤ - 1397/08/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری كارگاه پيشرفته «روش شناسی پژوهش در هنر»
گزارش تصویری كارگاه پيشرفته «روش شناسی پژوهش در هنر»
 ١٢:٠٦ - 1397/08/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر»
گزارش تصویری شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر»
 ١٦:٥٠ - 1397/07/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری چهارمین نشست از «سلسله نشست‌های نقد و بررسی كتاب‌های هنر شرق»
گزارش تصویری چهارمین نشست از «سلسله نشست‌های نقد و بررسی كتاب‌های هنر شرق»
 ١٠:٠٢ - 1397/07/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دومين نشست از سلسله نشست‌های هنر و آموزه‌های شرقی
گزارش تصویری دومين نشست از سلسله نشست‌های هنر و آموزه‌های شرقی
 ١٣:٢٧ - 1397/07/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>