اخبار

لینک اتصال به هم‌اندیشی «میرزاآقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران»
لینک اتصال به هم‌اندیشی «میرزاآقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران»
 ١١:٤٦ - يکشنبه ٣ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تیزر هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران»
تیزر هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران»
 ١٤:٤٣ - شنبه ٢ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامة سخنرانی‌های علمی هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران»
دبیرخانة علمی هم‌اندیشی مجازی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران»، برنامة سخنرانی‌ها و نشست‌های علمی این هم‌اندیشی را اعلام کرد.
 ٠٩:٠٧ - چهارشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مقالات برگزیدة هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران»
عنوان مقالات برگزیده هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران» از سوی دبیرخانة علمی این هم‌اندیشی اعلام شد.
 ١٢:٤٨ - شنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

«مجموعه مقالات هنر اشکانی» منتشر شد
کتاب «مجموعه مقالات هنر اشکانی» به همت پژوهشکدة هنر منتشر شد.
 ١٢:٠٦ - سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>