776/8/6 - 776 -5 > 776/8/6776/8/6 - 776 -5 > 776/8/6 پژوهشكده هنر - گزارش‌ها
گزارش‌ها

گزارش سومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و آموزه‌های شرقی»
پژوهشکده هنر، سومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و آموزه‌های شرقی» را به «هنر تفکر در اوپانیشاد و تریمورتی» اختصاص داد.
 ١٠:٥٢ - 1397/10/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هجدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر»
پژوهشکده هنر، هجدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر» را به: «نقد نهادی در هنر معاصر» اختصاص داد.
 ١٣:١٣ - 1397/10/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی»
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده هنر- وابسته به فرهنگستان هنر- در این نشست که به همت کمیته هنر ایران پیش از اسلام پژوهشکده، عصر روز شنبه ۱۰آذرماه در محل این مجموعه برگزار شد، «دکتر رضا افهمی» و «دکتر ایلناز رهبر» به ترتیب، پیوند هنر و قدرت را در دوره های هخامنشی و ساسانی در آینه منابع تاریخی، کتیبه ها و سنگ نگاره ها، سکه ها و ظروف باستانی به تحلیل و تبیین نشستند.
 ١٢:٤٧ - 1397/09/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش پانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
پانزدهمین نشست از سلسله نشستهای مطالعات هنر اسلامی به «تاریخنگاری هنر دوره صفویه» اختصاص یافت. با نگاهی به سه شخصیت همنام در این دوران:« دوست محمد مصور» و بررسی نظریه های پژوهشگران و محققان در خصوص یکی یا سه تن بودن این نام به روایت دو صاحبنظر هنرهای ایرانی
 ١٢:١٢ - 1397/09/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش چهاردهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
پژوهشکده هنر، چهاردهمین نشست از سلسله نشستهای «مطالعات هنر اسلامی» را به نقد و بررسی کتاب «خوشنویسی اسلامی» تالیف «شیلا بلر» و ترجمه «ولی الله کاووسی» اختصاص داد.
 ١٠:١١ - 1397/09/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
گزارش سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
 ٠٩:٥٤ - 1397/09/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هفدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر»
پژوهشکده هنر، نشستی دیگر از مجموعه: «درونمایه های هنر معاصر» را به بررسی و‌تحلیل فرمالیسم در بستر تاریخ هنر مدرنیسم و رویکردهای آن اختصاص داد.
 ٠٧:٢٨ - 1397/09/06 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
دومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی» با عنوان «سلحشور پارسی؛ نظری بر نقش‌مایه‌ای ایرانی و مفهوم آن در هنر هخامنشی»، عصر چهارشنبه، 25 مهر، در فرهنگستان هنر برگزار شد.
 ١٢:٣٥ - 1397/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش گام یازدهم از درسگفتارهای نظریه و نقد هنر
در یازدهمین نشست از سلسله «درسگفتارهای نظریه و نقد هنر» که به «نظریه‌های هنر و علوم شناختی» اختصاص یافته بود، پیوندهای پیچیده و پنهان زیبایی‌شناسی و هنر با حوزه‌های عصب‌شناسی، نظریه‌ها و کارکردهای شناختی و پیشینه هم‌کنشی‌های این دو در سیری از تکامل نظریات و آراء اندیشمندان «زیبایی‌شناسی عصب‌شناختی» بررسی و تحلیل شد.
 ١٢:٣٨ - 1397/08/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر»
«درونمایه های هنر معاصر» در شانزدهمین نشست، به روایت «دکتر بهنام کامرانی» از پدیده «نوستالژی» و تعامل حافظه- خاطره- گذشته با زیبایی شناسی معاصر ایرانی اختصاص یافت.
 ١٦:٥٥ - 1397/07/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>