گزارش‌ها

گزارش دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات هنر اسلامی»
پژوهشکده هنر، دوازدهمین نشست از سلسله نشستهای «مطالعات هنر اسلامی» را به «تحلیل انتقادی گفتمان های مسلط در مطالعات هنر اسلامی» اختصاص داد.
 ٠٩:٥٥ - 1396/12/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست پژوهشی «تاملی باستان شناختی در مفهوم صورت و معنا در معماری تخت جمشید»
در اولین نشست از سلسله نشستهای تخصصی « صورت و معنا در هنرهاي هخامنشي»، «دکتر حکمت الله ملاصالحی» معماری تخت جمشید را نماد قدرت معنوی و تجسم اندیشه، آئین و هویت تمدن ایرانی شمرد.
 ١٠:٤١ - 1396/12/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هشتمین درسگفتار از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
هشتمین جلسه از سلسله درسگفتارهای «نظریه و نقد هنر» پژوهشکده هنر - وابسته به فرهنگستان هنر- به بازخوانی اندیشه «والتر بنیامین»، از بزرگان «مکتب فرانکفورت» و نظریه پرداز هنر در حوزه مطالعات فرهنگ و علوم اجتماعی، اختصاص داشت که با سخنرانی خانم دکتر نیّر طهوری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- و صاحبنظر و پژوهشگر هنر، و حضور علاقمندان، عصر دوشنبه سی ام بهمن، در تالار کنفرانس فرهنگستان هنر برگزار شد.
 ١٠:٠٦ - 1396/12/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی «بِس و هخامنشيان، خداي مصری در ايران‌ زمين»
کمیتۀ هنر ایران پیش از اسلام «پژوهشکدۀ هنر» در ادامه سلسله نشست های بررسی ابعاد هنرهای «جهان باستانی ایران»، نشست پژوهشی «بس و هخامنشیان: خدایی مصری در ایران زمین» را برگزار کرد.
 ١١:٠٨ - 1396/11/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش یازدهمین نشست از سلسله نشست های «مطالعات هنر اسلامی»
پژوهشکده هنر، یازدهمین نشست از سلسله نشست های «مطالعات هنر اسلامی» را به:«گنبد جبلیه؛ یک بررسی مجدد» اختصاص داد.
 ١٢:٤٣ - 1396/10/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
گزارش دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
 ١٣:٠٣ - 1396/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی «نگاهی به تاثیرات فرهنگ موسیقایی هند بر موسیقی ایران (قرون ۱۲ تا ۱۴ هجری قمری)»
گزارش نشست تخصصی «نگاهی به تاثیرات فرهنگ موسیقایی هند بر موسیقی ایران (قرون ۱۲ تا ۱۴ هجری قمری)»
 ١٣:١٤ - 1396/09/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هفتمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
در نشستي ديگر از سلسله «درسگفتارهاي نظريه و نقد هنر» در پژوهشکده هنر، دکتر شهرام پازوکي؛ به تحليل تاريخي و تبيين نظري «رهيافت‌های ايدئولوژيک به هنر» پرداخت.
 ٠٨:٣٨ - 1396/09/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دهمين نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامي
دهمين نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامي با موضوع «ثبت داستان بيژن و منيژه بر روي يك جام مينايي قرن ششم هجري»، یکشنبه نوزدهم آذرماه 1396، در سالن همایش‌­های فرهنگستان هنر برگزار شد.
 ٠٩:٥٣ - 1396/09/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
در نشست «فرمالیسم و تاریخ هنر مدرن»، سیر تحول مفهوم «فرم» به‌مثابه ایده‌ای محوری در تکوین انگاره «هنر مدرن» با رجوع به آراء نظریه‌پردازان این عرصه بررسی و تحلیل شد.
 ١٢:٣٦ - 1396/09/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>