776/8/6 - 776 -5 > 776/8/6 پژوهشکده هنر
درآمدی بر تاریخ داستانی ایران
کنکاشی در احوال مجالس مضحکه سده سیزده خورشیدی
قرآن‌های دوره تیموری
یادگارنامه استاد جواد حمیدی
بازآرایی گل و نقش: تلاشی برای بهره‌جویی از سنت ایرانی کهنی در سوزن‌دوزی
بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسانه
نقاشی سنتی چین؛ شعری صامت در ستایش طبیعت و زندگی انسان
رساله گل‌کاری؛ فتوت‌نامة بنایان
نظرات برجسته زیبایی‌شناسی؛ از افلاطون تا نیچه

بیشتر

   
همایش علمی «چهل چراغ هنر» برگزار می‌شود
دومین نشست از هم‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین» برگزار می‌شود
نشست تخصصی «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی» برگزار می‌شود
شانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی» برگزار می‌شود
سومین نشست از سلسله نشست‌های هنر و آموزه‌های شرقی برگزار می‌شود
هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر» برگزار می‌شود
نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی» برگزار می‌شود
سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی» برگزار می‌شود
هفدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر» برگزار می‌شود

بیشتر

 • همایش علمی «چهل چراغ هنر» برگزار می‌شود
  همایش علمی «چهل چراغ هنر»؛ جستاری در چهل سال هنر انقلاب اسلامی، در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

 • دومین نشست از هم‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین» برگزار می‌شود
  دومین نشست از هم‌‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین» دوشنبه ۱۷ دی ماه در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.

 • نشست تخصصی «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی» برگزار می‌شود
  پژوهشکده هنر نشست تخصصی با عنوان «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی» را شنبه ۱۵ دی ماه برگزار می‌کند.

 • شانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی» برگزار می‌شود
  شانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی» با عنوان «فرهنگ دیداری: کارکردهای اجتماعی ـ سیاسی تصویر در عصر قاجار» در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.

 • سومین نشست از سلسله نشست‌های هنر و آموزه‌های شرقی برگزار می‌شود
  سومین نشست از سلسله نشست‌های هنر و آموزه‌های شرقی با عنوان «هنر تفکر در اوپانیشاد و تریمورتی»‌، در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.

 • هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر» برگزار می‌شود
  هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر» با موضوع «نقد نهادی در هنر معاصر» در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.

 • نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی» برگزار می‌شود
  پژوهشكده هنر فرهنگستان هنر نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی» را برگزار می‌كند.

 • سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی» برگزار می‌شود
  سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی» با عنوان «پارسه بارگاه جمشید یا مسجد سلیمان نبی» در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

گزارش سومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و آموزه‌های شرقی»
گزارش هجدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر»
گزارش نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی»
گزارش پانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
گزارش چهاردهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»

بیشتر

 

 

پادکست
 • عکس ۲
  عکس ۲

 • عکس ۱
  عکس ۱

گزارش تصویری سومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و آموزه‌های شرقی»
گزارش تصویری هجدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر»
گزارش تصویری نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی»
گزارش تصویری پانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
گزارش تصویری سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
گزارش تصویری كارگاه «آیكونولوژی»

بیشتر
تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از تقاطع امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن سخنور، شماره ۲۹

تلفن:۹۲-۶۶۹۵۶۱۹۰ فکس: ۶۶۹۵۶۱۸۸

ایمیل: info@aria.ac.ir