طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی جاری

  • هنر پس از افسون‌زدایی از جهان (بررسی تأثیر نظریه مکس وبر، بر نقد و نظریه‌پردازی هنر و آثار آوانگارد): دکتر نیّر طهوری
  • مطالعة آیکونوگرافیک نقوش بقاع متبرکه: حضرت معصومه (س) در قم: دکتر ناهید عبدی
  • بررسي نمادها و وجوه اساطیری ظروف و ابزارهای آئيني در مراسم ديني زرتشتيان ايران: دکتر صبا لطیف‌پور
  • کارکرد نظریه و اندیشة انتقادی در تاریخ هنر و نقد هنری: دکتر حمید کشمیرشکن
  • بررسی تحلیلی و تطبیقی آرایه‌ها و تزئینات در نسخه‌های اوستایی: دکتر ندا اخوان اقدم
  • مناسبات هنری چین و ایران در دورة ایلخانان: با نگاهی به تأثیرات متقابل در نقاشی: دکتر نسرین دستان
  • جاودانگی در دوران باستان با نگاه ویژه به هنر چین: دکتر عفت‌السادات افضل ‌طوسی
  • سیر تاریخی نقد هنرهای تجسمی در ایران (از 1300 تا 1357 هـ.ش): دکتر هلیا دارابی
  • مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های الگ گرابار و رابرت هیلن‌براند در باب معماری اسلامی: محمد امین شریفیان