گزارش تصویری

گزارش تصویری نشست نقد و بررسی كتاب «اسطوره آفرینش در كیش مانی»
گزارش تصویری نشست نقد و بررسی كتاب «اسطوره آفرینش در كیش مانی»
 ١٠:٣٥ - 1396/06/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه آموزشی «آشنایی با روش خوانش متون و خوشنویسی خط مانوی»
گزارش تصویری کارگاه آموزشی «آشنایی با روش خوانش متون و خوشنویسی خط مانوی»
 ١٣:٣٣ - 1396/06/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری هفتمین نشست از سلسله نشست‌های جلوه‌های هنر اسلامی
گزارش تصویری هفتمین نشست از سلسله نشست‌های جلوه‌های هنر اسلامی
 ٠٩:١٣ - 1396/04/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
گزارش تصویری دهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
 ٠٩:٣٩ - 1396/03/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری پنجمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری پنجمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
 ١٠:٠٨ - 1396/03/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دومین نشست از سلسله نشست‌های هنر شرق
گزارش تصویری دومین نشست از سلسله نشست‌های هنر شرق
 ١٢:٢٥ - 1396/03/09 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری ششمین نشست «جلوه‌های هنر اسلامی»
گزارش تصویری ششمین نشست «جلوه‌های هنر اسلامی»
 ١٣:٥٣ - 1396/03/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشستِ تخصصی «نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام»
گزارش تصویری نشستِ تخصصی «نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام»
 ٠٩:٤٢ - 1396/03/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری چهارمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری چهارمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
 ١٢:١٣ - 1396/02/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نخستین نشست از سلسله نشست‌های «هنر شرق»
گزارش نخستین نشست از سلسله نشست‌های «هنر شرق»
 ٠٨:٣٦ - 1396/02/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>