گزارش تصویری

گزارش تصویری سومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری سومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
 ١٣:٠٤ - 1395/12/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه «تاریخ هنر انتقادی»
گزارش تصویری کارگاه «تاریخ هنر انتقادی»
 ١٢:٥٨ - 1395/12/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «بنای تخت جمشید اثر حاكمان یا هنرمندان؟»
گزارش تصویری نشست تخصصی «بنای تخت جمشید اثر حاكمان یا هنرمندان؟»
 ١٤:١٧ - 1395/12/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری سومین نشست «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
گزارش تصویری سومین نشست «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
 ١٠:٢٧ - 1395/12/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «بررسی سیاه‌ قلم‌ های صنیع الملك»
گزارش تصویری نشست تخصصی «بررسی سیاه‌ قلم‌ های صنیع الملك»
 ٠٩:١٠ - 1395/12/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
گزارش تصویری نهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
 ١٤:٠٩ - 1395/12/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری دومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
 ١١:٢١ - 1395/12/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه «خوانش و رمزگشایی كتیبه‌های پهلوی ساسانی»
گزارش تصویری کارگاه «خوانش و رمزگشایی كتیبه‌های پهلوی ساسانی»
 ١١:١٨ - 1395/12/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «روشی تلفیقی در بررسی محتوای هنر ایرانی»
گزارش تصویری نشست تخصصی «روشی تلفیقی در بررسی محتوای هنر ایرانی»
 ١١:٠٨ - 1395/12/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه «نمادشناسی ابزار و ظروف هنری زرتشتی»
گزارش تصویری کارگاه «نمادشناسی ابزار و ظروف هنری زرتشتی»
 ١١:٠٥ - 1395/12/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>