گزارش تصویری

گزارش تصویری «نویافته‌های هنر مانوی در چین (کیهان‌نگاره)»
گزارش تصویری «نویافته‌های هنر مانوی در چین (کیهان‌نگاره)»
 ١٣:٢٦ - 1397/06/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری كارگاه «مقاله‌نويسي پيشرفته»
گزارش تصویری كارگاه «مقاله‌نويسي پيشرفته»
 ١٢:٤٨ - 1397/06/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری گام نهم از سلسله «درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری گام نهم از سلسله «درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
 ١٤:٣٢ - 1397/03/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات هنر اسلامی»
گزارش تصویری سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات هنر اسلامی»
 ٠٨:٣٣ - 1397/03/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌های هنر معاصر»
گزارش تصویری پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌های هنر معاصر»
 ٠٩:٣٧ - 1397/02/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری كارگاه «بررسی نسخه‌های اوستایی»
گزارش تصویری كارگاه «بررسی نسخه‌های اوستایی»
 ١٣:٢٨ - 1397/02/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌های هنر معاصر»
گزارش تصویری چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌های هنر معاصر»
 ١٣:٢٥ - 1397/02/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری سيزدهمين نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌هاي هنر معاصر»
گزارش تصویری سيزدهمين نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌هاي هنر معاصر»
 ١٢:٣٨ - 1397/02/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست «تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی»
گزارش تصویری نشست «تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی»
 ١٠:٠٣ - 1396/12/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست پژوهشی «تاملی باستان شناختی در مفهوم صورت و معنا در معماری تخت جمشید»
گزارش تصویری نشست پژوهشی «تاملی باستان شناختی در مفهوم صورت و معنا در معماری تخت جمشید»
 ١٠:٥١ - 1396/12/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>