گزارش تصویری

گزارش تصویری کارگاه «جلوه‌های عدد هفت درفرهنگ و هنر ایران باستان تادوره هخامنشی»
گزارش تصویری کارگاه «جلوه‌های عدد هفت درفرهنگ و هنر ایران باستان تادوره هخامنشی»
 ٠٩:٣٧ - 1396/09/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
گزارش تصویری یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
 ١٢:٤٧ - 1396/09/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی
گزارش تصویری نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی
 ٠٨:٢٤ - 1396/09/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «جلوه‌های بی زمانی و زمان در باورها و هنرهای اساطیری هند»
گزارش تصویری نشست تخصصی «جلوه‌های بی زمانی و زمان در باورها و هنرهای اساطیری هند»
 ١٠:٠٦ - 1396/08/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه «نمادها و نشانه‌ها در هنرهای اساطيری هند»
گزارش تصویری کارگاه «نمادها و نشانه‌ها در هنرهای اساطيری هند»
 ١٣:٣٢ - 1396/08/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری هشتمین نشست از سلسله‌نشست‌های «جلوه‌های هنر اسلامی»
گزارش تصویری هشتمین نشست از سلسله‌نشست‌های «جلوه‌های هنر اسلامی»
 ٠٩:٥٦ - 1396/07/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری ششمین جلسه از سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر
گزارش تصویری ششمین جلسه از سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر
 ١٠:٢٦ - 1396/07/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه آموزشی «نمادشناسی در هنر فلزكاری ساسانی»
گزارش تصویری کارگاه آموزشی «نمادشناسی در هنر فلزكاری ساسانی»
 ٠٩:٢٧ - 1396/07/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست نقد و بررسی كتاب «اسطوره آفرینش در كیش مانی»
گزارش تصویری نشست نقد و بررسی كتاب «اسطوره آفرینش در كیش مانی»
 ١٠:٣٥ - 1396/06/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه آموزشی «آشنایی با روش خوانش متون و خوشنویسی خط مانوی»
گزارش تصویری کارگاه آموزشی «آشنایی با روش خوانش متون و خوشنویسی خط مانوی»
 ١٣:٣٣ - 1396/06/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>