گزارش تصویری

گزارش تصویری نشستِ تخصصی «نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام»
گزارش تصویری نشستِ تخصصی «نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام»
 ٠٩:٤٢ - 1396/03/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری چهارمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری چهارمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
 ١٢:١٣ - 1396/02/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نخستین نشست از سلسله نشست‌های «هنر شرق»
گزارش نخستین نشست از سلسله نشست‌های «هنر شرق»
 ٠٨:٣٦ - 1396/02/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری سومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری سومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
 ١٣:٠٤ - 1395/12/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه «تاریخ هنر انتقادی»
گزارش تصویری کارگاه «تاریخ هنر انتقادی»
 ١٢:٥٨ - 1395/12/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «بنای تخت جمشید اثر حاكمان یا هنرمندان؟»
گزارش تصویری نشست تخصصی «بنای تخت جمشید اثر حاكمان یا هنرمندان؟»
 ١٤:١٧ - 1395/12/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری سومین نشست «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
گزارش تصویری سومین نشست «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
 ١٠:٢٧ - 1395/12/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری پنجمین نشست از سلسله نشست‌های جلوه‌های هنر اسلامی
گزارش تصویری پنجمین نشست از سلسله نشست‌های جلوه‌های هنر اسلامی
 ٠٩:١٠ - 1395/12/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
گزارش تصویری نهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
 ١٤:٠٩ - 1395/12/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری دومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
 ١١:٢١ - 1395/12/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>