گزارش تصویری

گزارش تصویری هشتمین درسگفتار از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری هشتمین درسگفتار از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
 ٠٩:٣٠ - 1396/12/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «بِس و هخامنشيان، خداي مصری در ايران‌ زمين»
گزارش تصویری نشست تخصصی «بِس و هخامنشيان، خداي مصری در ايران‌ زمين»
 ١٠:٢٦ - 1396/11/11 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات هنر اسلامی»
گزارش تصویری یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات هنر اسلامی»
 ١٣:٠٩ - 1396/10/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
گزارش تصویری دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
 ١٤:٠٦ - 1396/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «نگاهی به تاثیرات فرهنگ موسیقایی هند بر موسیقی ایران (قرون ۱۲ تا ۱۴ هجری قمری)»
گزارش تصویری نشست تخصصی «نگاهی به تاثیرات فرهنگ موسیقایی هند بر موسیقی ایران (قرون ۱۲ تا ۱۴ هجری قمری)»
 ١٣:١٧ - 1396/09/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری هفتمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری هفتمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
 ٠٨:٤٠ - 1396/09/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دهمين نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامي
گزارش تصویری دهمين نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامي
 ١٠:٠٠ - 1396/09/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «شمایل‌نگاری و هنر: سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»
گزارش تصویری نشست تخصصی «شمایل‌نگاری و هنر: سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»
 ٠٩:٣٩ - 1396/09/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه «جلوه‌های عدد هفت درفرهنگ و هنر ایران باستان تادوره هخامنشی»
گزارش تصویری کارگاه «جلوه‌های عدد هفت درفرهنگ و هنر ایران باستان تادوره هخامنشی»
 ٠٩:٣٧ - 1396/09/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
گزارش تصویری یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
 ١٢:٤٧ - 1396/09/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>