گزارش تصویری

گزارش تصويري پنجمين نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
گزارش تصويري پنجمين نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
 ١٢:٠٥ - 1395/03/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دومین نشست تخصصی «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
گزارش تصویری دومین نشست تخصصی «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
 ١٢:٠٠ - 1395/03/11 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
گزارش تصویری نشست تخصصی «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
 ١٠:٤٩ - 1394/12/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه «هنر کتاب‌آرایی مانوی»
گزارش تصویری کارگاه «هنر کتاب‌آرایی مانوی»
 ١٠:٤١ - 1394/12/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
گزارش تصویری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
 ١٠:٢٣ - 1394/11/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه «معرفی سوزن‌دوزی زردشتی»
گزارش تصویری کارگاه «معرفی سوزن‌دوزی زردشتی»
 ١٣:٠٠ - 1394/10/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری سومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
گزارش تصویری سومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
 ٠٩:٣٨ - 1394/10/06 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه تخصصی «جستجوی متون و منابع هنری در اینترنت»
گزارش تصویری کارگاه تخصصی «جستجوی متون و منابع هنری در اینترنت»
 ١٣:١١ - 1394/10/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دومین نشست پژوهشی «از شرق تا شرق: انسان در هنر و اندیشه چین»
گزارش تصویری دومین نشست پژوهشی «از شرق تا شرق: انسان در هنر و اندیشه چین»
 ١٣:١٧ - 1394/09/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه تخصصی «موزه و کارکردهای اجتماعی»
گزارش تصویری کارگاه تخصصی «موزه و کارکردهای اجتماعی»
 ١٤:٠٢ - 1394/09/09 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6