گزارش تصویری

گزارش تصویری نشست تخصصی «بنای تخت جمشید اثر حاكمان یا هنرمندان؟»
گزارش تصویری نشست تخصصی «بنای تخت جمشید اثر حاكمان یا هنرمندان؟»
 ١٤:١٧ - 1395/12/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری سومین نشست «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
گزارش تصویری سومین نشست «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
 ١٠:٢٧ - 1395/12/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری پنجمین نشست از سلسله نشست‌های جلوه‌های هنر اسلامی
گزارش تصویری پنجمین نشست از سلسله نشست‌های جلوه‌های هنر اسلامی
 ٠٩:١٠ - 1395/12/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
گزارش تصویری نهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
 ١٤:٠٩ - 1395/12/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری دومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
 ١١:٢١ - 1395/12/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه «خوانش و رمزگشایی كتیبه‌های پهلوی ساسانی»
گزارش تصویری کارگاه «خوانش و رمزگشایی كتیبه‌های پهلوی ساسانی»
 ١١:١٨ - 1395/12/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «روشی تلفیقی در بررسی محتوای هنر ایرانی»
گزارش تصویری نشست تخصصی «روشی تلفیقی در بررسی محتوای هنر ایرانی»
 ١١:٠٨ - 1395/12/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه «نمادشناسی ابزار و ظروف هنری زرتشتی»
گزارش تصویری کارگاه «نمادشناسی ابزار و ظروف هنری زرتشتی»
 ١١:٠٥ - 1395/12/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری هشتمين نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
گزارش تصویری هشتمين نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
 ١٣:٢٦ - 1395/11/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «نویافته‌های هنر مانـوی در چین و ژاپن»
گزارش تصویری نشست تخصصی «نویافته‌های هنر مانـوی در چین و ژاپن»
 ٠٨:٥٥ - 1395/11/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>