گزارش تصویری

گزارش تصویری نشست تخصصی «شکل‌گیری موزه‌های هنرهای اسلامی در جهان: چالش‌ها و فرصت‌ها»
گزارش تصویری نشست تخصصی «شکل‌گیری موزه‌های هنرهای اسلامی در جهان: چالش‌ها و فرصت‌ها»
 ١٤:٠٤ - 1395/08/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصويري ششمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
گزارش تصويري ششمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
 ١٠:٢٠ - 1395/08/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری بازدید از موزه ملی ایران
گزارش تصویری بازدید از موزه ملی ایران
 ١١:٣١ - 1395/06/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری بازدید از مجموعه کاخ-موزه گلستان
گزارش تصویری بازدید از مجموعه کاخ-موزه گلستان
 ١١:٢٤ - 1395/06/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصويري نشست بيناتصويري
گزارش تصويري نشست بيناتصويري
 ١١:٥١ - 1395/03/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصويري پنجمين نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
گزارش تصويري پنجمين نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
 ١٢:٠٥ - 1395/03/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری دومین نشست تخصصی «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
گزارش تصویری دومین نشست تخصصی «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
 ١٢:٠٠ - 1395/03/11 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
گزارش تصویری نشست تخصصی «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
 ١٠:٤٩ - 1394/12/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری کارگاه «هنر کتاب‌آرایی مانوی»
گزارش تصویری کارگاه «هنر کتاب‌آرایی مانوی»
 ١٠:٤١ - 1394/12/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
گزارش تصویری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر
 ١٠:٢٣ - 1394/11/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>