نقاشی سنتی چین؛ شعری صامت در ستایش طبیعت و زندگی انسان
رساله گل‌کاری؛ فتوت‌نامة بنایان
نظرات برجسته زیبایی‌شناسی؛ از افلاطون تا نیچه
کتابشناسی عیلام باستان
پیوندهای جاودان
هنر و معماری اسلامی در آفریقای شمالی
کتیبه‌های فاطمیان بر ابنیه‌هایی در مصر
شبیه‌پژوهی (رویکردی نوین به هنری کهن)
تفسیر و ضد تفسیر
تفسیر اثر هنری
   
سلسله نشست‌های هنر شرق، نشست نخست: نقد و بررسی كتاب «طبیعت در هنر باستان»
سومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر» برگزار می‌شود
کارگاه «تاریخ هنر انتقادی» برگزار می‌شود
نشست تخصصی «بنای تخت جمشید اثر حاكمان یا هنرمندان؟» برگزار می‌شود
سومین نشست «تأثیر اسلام بر هنر شرق» برگزار می‌شود
«بررسی سیاه‌ قلم‌ های صنیع الملك» در پژوهشكده هنر
نهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر برگزار می‌شود
دومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر» برگزار می‌شود
کارگاه «خوانش و رمزگشایی كتیبه‌های پهلوی ساسانی» برگزار می‌شود
نشست تخصصی «روشی تلفیقی در بررسی محتوای هنر ایرانی» برگزار می‌شود
کارگاه «نمادشناسی ابزار و ظروف هنری زرتشتی» برگزار می‌شود

 • سلسله نشست‌های هنر شرق، نشست نخست: نقد و بررسی كتاب «طبیعت در هنر باستان»
  اولین نشست از سلسله نشست­‌های هنر شرق با عنوان «نقد و بررسی كتاب طبیعت در هنر باستان» با حضور دکتر غلامعلی حاتم و دکتر عفت‌السادات افضل طوسی روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.

 • سومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر» برگزار می‌شود
  پژوهشكده هنر سومین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر» را با عنوان «رهیافت‌های ایدئالیستی به هنر» روز چهارشنبه ۱۸ اسفند برگزار می‌كند.

 • کارگاه «تاریخ هنر انتقادی» برگزار می‌شود
  پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر کارگاه «تاریخ هنر انتقادی» را عصر سه‌شنبه ۱۷ اسفند ماه برگزار می‌کند.

 • نشست تخصصی «بنای تخت جمشید اثر حاكمان یا هنرمندان؟» برگزار می‌شود
  پژوهشكده هنر نشست تخصصی «بنای تخت جمشید اثر حاكمان یا هنرمندان؟» را روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه در فرهنگستان هنر برگزار می‌كند.

 • سومین نشست «تأثیر اسلام بر هنر شرق» برگزار می‌شود
  سومین نشست «تأثیر اسلام بر هنر شرق» بانگاه به «معماری و صنایع دستی» چهارشنبه ۱۱ اسفند در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

گزارش نشست تخصصیِ «بنای تخت جمشید؛ اثر حاکمان یا هنرمندان؟»
گزارش سومین نشست تخصصی «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
گزارش نشست تخصصی «بررسی سیاه‌قلم‌های صنیع‌الملک»
گزارش نهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
گزارش دومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
گزارش نشست پژوهشی «روش تلفیقی در بررسی محتوای هنر ایرانی»

 • عکس ۲
  عکس ۲

 • عکس ۱
  عکس ۱

گزارش تصویری سومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
گزارش تصویری کارگاه «تاریخ هنر انتقادی»
گزارش تصویری نشست تخصصی «بنای تخت جمشید اثر حاكمان یا هنرمندان؟»
گزارش تصویری سومین نشست «تأثیر اسلام بر هنر شرق»
گزارش تصویری نشست تخصصی «بررسی سیاه‌ قلم‌ های صنیع الملك»
گزارش تصویری نهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصرتهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از تقاطع امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن سخنور، شماره ۲۹

تلفن:۹۲-۶۶۹۵۶۱۹۰ فکس: ۶۶۹۵۶۱۸۸

ایمیل: info@aria.ac.ir