یادگارنامه استاد جواد حمیدی
بازآرایی گل و نقش: تلاشی برای بهره‌جویی از سنت ایرانی کهنی در سوزن‌دوزی
بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسانه
نقاشی سنتی چین؛ شعری صامت در ستایش طبیعت و زندگی انسان
رساله گل‌کاری؛ فتوت‌نامة بنایان
نظرات برجسته زیبایی‌شناسی؛ از افلاطون تا نیچه
کتابشناسی عیلام باستان
پیوندهای جاودان
هنر و معماری اسلامی در آفریقای شمالی

بیشتر

   
دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر» برگزار می‌شود
نشست تخصصی «نگاهی به تاثیرات فرهنگ موسیقایی هند بر موسیقی ایران (قرون ۱۲ تا ۱۴ هجری قمری)» برگزار می‌شود
دهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی برگزار می‌شود
هفتمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر» برگزار می‌شود
یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر» برگزار می‌شود
نشست تخصصی «شمایل‌نگاری و هنر سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی» برگزار می‌شود
نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی برگزار می‌شود
نشست تخصصی «جلوه‌های بی زمانی و زمان در باورها و هنرهای اساطیری هند»
کارگاه «جلوه‌های عدد هفت درفرهنگ و هنر ایران باستان تادوره هخامنشی»

بیشتر

 • دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر» برگزار می‌شود
  دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر» با عنوان «فرمالیسم و تاریخ هنر مدرن؛ نقدو بررسی كتاب «میان خطوط: كلمنت گرینبرگ» در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.

 • نشست تخصصی «نگاهی به تاثیرات فرهنگ موسیقایی هند بر موسیقی ایران (قرون ۱۲ تا ۱۴ هجری قمری)» برگزار می‌شود
  به گزارش روابط عمومی پژوهشكده هنردر این نشست تخصصی كه به همت گروه هنر شرق پژوهشكده هنر برگزار می‌شود بابك خضرائی مدرس و پژوهشگر حوزه موسیقی و عضو هیأت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی سخنرانی می‌كنند.

 • دهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی برگزار می‌شود
  دهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی با موضوع «ثبت داستان بیژن و منیژه بر روی یك جام مینایی قرن ششم هجری» در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

 • هفتمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر» برگزار می‌شود
  پژوهشكده هنر هفتمین درسگفتار از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر» را با عنوان «رهیافت‌های ایدئولوژیک به هنر» روز دو‌شنبه ۱۳ آذر ماه برگزار می‌كند.

 • یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر» برگزار می‌شود
  یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر» با عنوان «فرمالیسم و تاریخ هنر مدرن؛ مروری اجمالی» در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.

 • نشست تخصصی «شمایل‌نگاری و هنر سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی» برگزار می‌شود
  به گزارش روابط عمومی پژوهشكده هنر در این نشست تخصصی كه به همت کمیته هنر ایران پیش از اسلام پژوهشکده هنر برگزار می‌شود؛ «دكتر كامیارعبدی» باستان‌شناس و پژوهشگر مركز ایران‌شناسی ساموئل جردن در دانشگاه كالیفرنیا، ارواین سخنرانی می‌كند.

 • نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی برگزار می‌شود
  نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی با موضوع «زبان بصری رویه‌نگاری ظروف گلابه‌‌ای دوره سامانی در پرتو اصول گرافولوژی» در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.

 • نشست تخصصی «جلوه‌های بی زمانی و زمان در باورها و هنرهای اساطیری هند»
  نشست تخصصی «جلوه‌های بی زمانی و زمان در باورها و هنرهای اساطیری هند» با حضور دكتر امیر حسین ذكرگو روز چهارشنبه ۲۴ آبان ساعت ۱۵ الی ۱۷ در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.

گزارش دهمين نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامي
گزارش یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
گزارش نشست تخصصی «شمایل‌نگاری و هنر: سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»
گزارش نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی
گزارش نشست تخصصی «جلوه‌های بی‌زمانی و زمان در باورها و اساطیر مذهبی هند»

بیشتر

 

 

پادکست
 • عکس ۲
  عکس ۲

 • عکس ۱
  عکس ۱

گزارش تصویری دهمين نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامي
گزارش تصویری نشست تخصصی «شمایل‌نگاری و هنر: سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»
گزارش تصویری کارگاه «جلوه‌های عدد هفت درفرهنگ و هنر ایران باستان تادوره هخامنشی»
گزارش تصویری یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
گزارش تصویری نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی
گزارش تصویری نشست تخصصی «جلوه‌های بی زمانی و زمان در باورها و هنرهای اساطیری هند»

بیشتر
تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از تقاطع امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن سخنور، شماره ۲۹

تلفن:۹۲-۶۶۹۵۶۱۹۰ فکس: ۶۶۹۵۶۱۸۸

ایمیل: info@aria.ac.ir