اخبار

كارگاه پيشرفته «روش شناسی پژوهش در هنر» در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود
پژوهشكده هنر فرهنگستان هنر كارگاه پيشرفته «روش شناسی پژوهش در هنر» را با حضور دكتر رضا افهمي برگزار می‌‌كند.
 ٢٢:٠١ - 1397/06/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گام دهم از درسگفتارهای نظریه و نقد هنر برگزار می‌شود
دهمین درسگفتار از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر» با عنوان «نظریه‌های هنر و نظریه‌های فرهنگ» با سخنرانی «دكتر احمد پاکتچی» در پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.
 ١٢:١٣ - 1397/06/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

«هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین» بررسی می‌شود
نخستین نشست از هم‌­اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین»، یكشنبه ۱۸ شهریور، در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.
 ٠٩:٠٩ - 1397/06/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

«نویافته‌های هنر مانوی در چین (کیهان‌نگاره)» بررسی می‌شود
نخستین نشست از سلسله نشست‌هاي هنر و آموزه‌های شرقی با عنوان «نویافته‌های هنر مانوی در چین (کیهان‌نگاره)»، دوشنبه ۱۲ شهريور در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.
 ٠٩:٥٥ - 1397/06/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

كارگاه «مقاله‌نويسي پيشرفته» برگزار می‌شود
پژوهشكدة هنر فرهنگستان هنر كارگاه «مقاله‌نويسي پيشرفته» را با حضور دكتر رضا افهمي برگزار می‌‌كند
 ١٢:١٠ - 1397/05/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گام نهم از درسگفتارهای نظریه و نقد هنر برگزار می‌شود
نهمین درسگفتار از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر» با عنوان «نظریه‌های هنر و پست مدرنیسم» با سخنرانی «دكتر امیرعلی نجومیان» در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.
 ٢٠:١٧ - 1397/02/22 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی برگزار می‌شود
سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی با عنوان «رویكردهای تاریخ‌نگاری در هنر اسلامی، فرش پژوهی (۱۹۵۰-۱۸۵۰)» دوشنبه ۲۴ اردیبهشت در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.
 ٢٠:٢٣ - 1397/02/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر» برگزار می‌شود
پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر» با موضوع «نقل قول در هنر معاصر» به همت کمیته هنر معاصر در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.
 ٠٨:٤٨ - 1397/02/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

«قرآن‌های دوره تیموری» به نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران رسید
«قرآن‌های دوره تیموری» به نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران رسید
 ٠٧:٣٥ - 1397/02/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

كارگاه «بررسی نسخه‌های اوستایی» برگزار می‌شود
به گزارش روابط عمومی پژوهشكده هنر، كارگاه «بررسی نسخه‌های اوستایی» با تدریس دكتر ندا اخوان اقدم عضو هیأت علمی پژوهشكده هنر روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت در پژوهشكده هنر برگزار می‌شود.
 ١٤:٠٧ - 1397/02/11 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>