اخبار > نوزدهمين شمارة فصلنامة علمي- پژوهشي «كيمياي هنر» (ويژة تابستان 95) منتشر شد


نوزدهمين شمارة فصلنامة علمي- پژوهشي «كيمياي هنر» (ويژة تابستان 95) توسط پژوهشكده هنر فرهنگستان هنر منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده هنر، نوزدهمين شماره فصلنامه علمي- پژوهشي«كيمياي هنر» به مقالاتي در حوزه زيبايي شناسي، حكمت و فلسفه هنر اختصاص دارد. 

«جستاری در دفاع از امکانِ نقدِ اخلاقیِ هنر»محسن کرمی، مالک حسینی، مسعود علی؛‌ «دیوهای واقعی هگل یا دیوهای خیالی گامبریچ؟ » مهدی کرد نوغانی؛ «مفاهیم فلسفی مرلوپونتی: بستری برای تحلیل هنر تعاملی نگاهی به پرفورمنس "کشت زار"» صفا سبطی، زهرا رهبرنیا،  مهدی خبازی کناری؛  «زیبایی معاصر: رویداد به مثابه امر نو»  فریده آفرین؛  «پروپاگاندا در مکتب سقاخانه بر اساس نظریات پیر بوردیو » آزاده بهمنی پور، عفت سادات افضل طوسی؛  «گفتمان نمایشگاه در هنر معاصر ایران (با تحلیل چرخه نمایشگاه "کارِگل"، تهران)» الهام پوریامهر ، اشرف السادات موسوی لر؛ «جایگاه برخی از اندیشه‌های فلسفی شرق بر سینمای هنری غرب: بررسی موردی فیلم سرچشمه ساختة دارن آرنوفسکی»  فرشاد فرشته حکمت؛از جمله مقالات منتشر شده در این نشریه علمی پژوهشی است.

علاقه‌مندان مي توانند براي اطلاعات بيشتر به وبگاه نشريهبه نشانيwww.kimiahonar.ir مراجعه نمايند. 

 

براي اطلاع از اخبار پژوهشكده هنر به كانال ما در تلگرام بپيونديد.

https://telegram.me/aria_ac


خروج