اخبار > «قرآن‌های دوره تیموری» به نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران رسید


«قرآن‌های دوره تیموری» به نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران رسید

کتاب «قرآن‌های دوره تیموری، درآمدی بر نظام بصری حاکم بر نسخ خطی ایرانی» از تازه‌های نشر پژوهشکده هنر در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه می‌شود.


به گزارش روابط عمومی پژوهشکده هنر، کتاب «قرآن‌های تیموری،  درآمدی بر نظام بصری حاکم بر نسخ خطی ایرانی»، تالیف طیبه بهشتی، که به تازگی توسط «پژوهشکده هنر» و با همكاری «انتشارات متن» منتشر شده است در سی و یکمین نمایشگاه بین‌الملی کتاب تهران عرضه می‌شود.


«قرآن های دوره تیموری» در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول به معرفی و توصیف برجسته‌ترین قرآن‌های تیموری محفوظ در موزه ملی ایران اختصاص یافته است. فصل دوم این کتاب به تدوین نظام بصری حاکم بر مجموع جزء‌های قرآنی شماره ۹۲۳۲ محفوظ در موزه ملی ایران اختصاص یافته و ضمن بررسی ویژگی‌های سبک‌شناختی مجموعه اخیر،  درباره ویژگی‌ها و چگونگی صفحه‌آرایی آن نیز بحث شده و سپس با تکیه بر فرضیات معین، تذهیب های اجراشده در دو نسخه مربوط به جزء‌های ششم و هشتم این مجموعه به لحاظ بصری تحلیل شده وساختارهای پنهانی‌ای که این دو تذهیب بر اساس آنها شکل گرفته است نشان داده شده‌اند.


در پایان نیز فهرست نسخه‌های قرآنی تیموری محفوظ در بخش دوران اسلامی موزه ملی ایران همراه با پاره‌ای اصلاحات آمده است که می‌تواند نیازهای اولیه پژوهشگران این حوزه را رفع کند. این فهرست براساس فهرست اسناد و نسخ بخش دوران اسلامی موزه ملی ایران و نیز شناسنامه‌های آثاری که در محل موزه قابل دسترسی است تنظیم شده است.


کتاب «قرآن های تیموری، درآمدی بر نظام بصری حاکم بر نسخ خطی ایرانی»، با قطع رقعی و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، در ۱۱۴ صفحه، مصور، به قیمت بیست و دو هزار تومان در غرفه فرهنگستان هنر در سی و یکمین نمایشگاه بین الملی کتاب تهران در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

غرفه انتشارات فرهنگستان هنر (مؤسسه متن) در سي ‌و يكمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، که از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت در مصلای امام خمينی(ره) برگزار می‌شود، در سالن شبستان، راهروی ۲۶، غرفۀ ۲۱، از ساعت ۱۰ تا ۲۰،‌ میزبان اهالی كتاب است. 


خروج