اخبار > گام نهم از درسگفتارهای نظریه و نقد هنر برگزار می‌شود


گام نهم از درسگفتارهای نظریه و نقد هنر:

«نظریه‌های هنر و پست مدرنیسم»

نهمین درسگفتار از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر» با عنوان «نظریه‌های هنر و پست مدرنیسم» با سخنرانی «دكتر امیرعلی نجومیان» در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشكده هنر، وابسته به فرهنگستان هنر دراین درسگفتار كه به همت گروه نظریه و نقد هنر پژوهشكده هنر برگزار می‌شود «دكتر امیرعلی نجومیان»، پژوهشگر هنر و ادبیات و دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «نظریه‌های هنر و پست مدرنیسم» سخنرانی می‌كند.

هدف از برگزاری این درسگفتارها بررسی گام به گام مسائل مهم حوزه نظریه، فرانقد و نقد هنر، تبیین پارادایم‌ها و رویكردهای نظریه و نقد در هنر و بازاندیشی مفاهیم و چالش‌‌های معطوف به این حوزه از مطالعات نظری هنر است. در هر نشست پس از ارائه بحث، به تناسب موضوع، کتاب‌ها و مقالات مهم مرتبط با مباحث از سوی سخنرانان معرفی خواهد شد.

این درسگفتار روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۷، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در پژوهشکده هنر به نشانی تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از خیابان امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن سخنور، شماره ۲۹ برگزار می‌شود.

حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.


خروج