اخبار > کتاب «نظریه برای مطالعات پرفورمنس» منتشر شد


کتاب «نظریه برای مطالعات پرفورمنس» منتشر شد

کتاب «نظریه برای مطالعات پرفورمنس» توسط پژوهشکدة هنر و مؤسسة تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) فرهنگستان هنر منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکدة هنر، کتاب نظریه برای مطالعات پرفورمنس تألیف فیلیپ اسلاندر و با ترجمة شهاب پازوکی و مجید پروانه‌پور توسط پژوهشکدة هنر و مؤسسة تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) فرهنگستان هنر منتشر شد. کتاب نظریه برای مطالعات پرفورمنس کتاب راهنمای موجزی دربارة نسبت‌های مهم میان مطالعات پرفورمنس و نظریة انتقادی پس از دهة ۱۹۶۰ است.

فیلیپ اسلاندر در این کتاب به مفهوم پرفورمنس آنگونه که در شماری از رشته‌های دانشگاهی به آن پرداخته شده، نظر می‌افکند و نظریات و دیدگاه‌های بیست‌ونه‌ نظریه‌پرداز مهم سدة گذشته را در ارتباط با مطالعات پرفورمنس معرفی و بررسی می‌‌کند. اسلاندر این کتاب را با چهار چهرة اصلی ـ فروید، مارکس، نیچه و سوسورـ آغاز کرده و در ادامه دیباچه‌ای راهگشا دربارة اندیشمندان نظریه‌پرداز مهم سدة گذشته، از آلتوسر گرفته تا ژیژک، عرضه می‌دارد. در هر مدخل، سوابق زندگینامه‌ای، مباحث نظری و اطلاعات کتاب‌شناختی در کنار بحثی دربارة ارتباط هر یک از این چهره‌ها با مطالعات تئاتر و پرفورمنس و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آینده ارائه شده است.

کتاب «نظریه برای مطالعات پرفورمنس» در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و در ۲۴۰ صفحه و قیمت ۴۰۰ هزار ریال  از سوی پژوهشکدة هنر و مؤسسة تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) منتشر شده و برای نخستین بار در سی‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در غرفه انتشارات فرهنگستان هنر واقع در بخش ناشران عمومی، سالن شبستان، نبش راهرو ۹، غرفه ۱، در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.


خروج