اخبار > بیست و هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «کیمیای هنر» منتشر شد


بیست و هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «کیمیای هنر» منتشر شد

بیست و هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «کیمیای هنر» ویژه پاییز ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده هنر بیست و هشتمین شماره از سال هفتم فصلنامه علمی پژوهشی «کیمیای هنر» ویژه پاییز ۱۳۹۷ به سردبیری «سید غلامرضا اسلامی» و با صاحب امتیازی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر منتشر شد.

«زیبایی‌شناسی شعر غنایی در زایش تراژدی نیچه»، «رهیافت اخلاق‌ستیزی در نقد اخلاقی هنر گزارش و ارزیابی آراء متیو کیئرن»، «ادراک سوبژکتیو و بدنمند قاب سینماتوگرافیک از منظری کانتی»، «ژانر در نقاشی (امر هنری) اواخر قاجار و اوایل پهلوی و رابطه آن با گفتمان ناسیونالیسم (امر سیاسی)، تحلیلی مبتنی بر مفاهیم «میانجی» و «کلیت» در روش شناسی لوکاچ »، «تاملی بر جایگاه نقاشی در حکمت سینوی»، «روایتِ معماری؛ مطالعه تطبیقی روایت در معماری و داستان» از جمله مقالات منتشر شده در این نشریه علمی پژوهشی است.

علاقه‌مندان جهت اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه نشریه به نشانی www.kimiahonar.irمراجعه نمایند.

 

 


خروج