اخبار > ویژه‌نامه انگلیسی فصلنامه علمی‌پژوهشی «کیمیای هنر» منتشر شد


ویژه نامه انگلیسی فصلنامه علمی‌پژوهشی «کیمیای هنر» منتشر شد

ویژه‌نامه انگلیسی فصلنامه علمی‌پژوهشی «کیمیای هنر» توسط پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده هنر، بیست ‌و نهمین شماره از سال هفتم فصلنامه علمی‌پژوهشی «کیمیای هنر» ویژه زمستان ۱۳۹۷، سومین ویژه‌نامه انگلیسی این نشریه است که به صاحب امتیازی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر منتشر شده است.

آنچه در این شماره می‌خوانید:

  • نقاشی و جامعه: شکل‌گیری نقاشی ایران در قرن هشتم هجری

Painting and Society: The Formation of the Persian Painting in the 14th Century

  • بدن (نا-)نمایی در بازنمایی بدن: بدن ایدئولوژیک در نقاشی­های حوزة هنری (1370-1358)

Body (Non-) Presentation in Representing the Body:the Ideological Body in the Paintings of The School of Islamic Art and Thought (Hozeh Honari (1979-1992)

  • مکانِ خاطره: خوانشی باختینی از فیلم کلاغِ بهرام بیضایی

The Location of Memory: A Bakhtinian Reading of Bahram Beyzaie’s The Crow

  • تغییر ژانر و بقای هویت - تحلیل ژانرهای سینمای جنگ ایران با نظریۀ سیستم های اجتماعی

Genre Shift and Identity Maintenance – An Analysis of Iranian War Film Genres with Niklas Luhmann’s Social Systems Theory

  • خوانش ترامتنی چهار اثر از هنرمند معاصر آیدین آغداشلو

Transtextual Study of Four Paintings of the Contemporary Artist Aydin Aghdashloo

  • تأثیر اندیشه‌­های پوانکاره بر ریشه­‌های تصادف و شانس در آثار مارسل دوشان و جان کیج

The Influence of Poincaré’s Thoughts on the Origins of Random and Chance in Works of Marcel Duchamp and John Cage

علاقه‌مندان جهت مطالعه محتوای این مقالات و اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌گاه نشریه به نشانی www.kimiahonar.ir مراجعه کنند.


خروج