گزارش‌ها

گزارش دومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
دومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی» با عنوان «سلحشور پارسی؛ نظری بر نقش‌مایه‌ای ایرانی و مفهوم آن در هنر هخامنشی»، عصر چهارشنبه، 25 مهر، در فرهنگستان هنر برگزار شد.
 ١٢:٣٥ - 1397/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش گام یازدهم از درسگفتارهای نظریه و نقد هنر
در یازدهمین نشست از سلسله «درسگفتارهای نظریه و نقد هنر» که به «نظریه‌های هنر و علوم شناختی» اختصاص یافته بود، پیوندهای پیچیده و پنهان زیبایی‌شناسی و هنر با حوزه‌های عصب‌شناسی، نظریه‌ها و کارکردهای شناختی و پیشینه هم‌کنشی‌های این دو در سیری از تکامل نظریات و آراء اندیشمندان «زیبایی‌شناسی عصب‌شناختی» بررسی و تحلیل شد.
 ١٢:٣٨ - 1397/08/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر»
«درونمایه های هنر معاصر» در شانزدهمین نشست، به روایت «دکتر بهنام کامرانی» از پدیده «نوستالژی» و تعامل حافظه- خاطره- گذشته با زیبایی شناسی معاصر ایرانی اختصاص یافت.
 ١٦:٥٥ - 1397/07/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش چهارمین نشست از «سلسله نشست‌های نقد و بررسی كتاب‌های هنر شرق»
پژوهشکده هنر، چهارمین نشست از سلسله نشستهای «نقد و بررسی کتابهای هنر شرق» را به نقد و بررسی کتاب: «نقاشی سغدی- حماسه تصویری در هنر خاورزمین» اختصاص داد.
 ٠٩:٢٤ - 1397/07/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دومين نشست از سلسله نشست‌های هنر و آموزه‌های شرقی
پژوهشکده هنر، در دومین نشست از سلسله نشستهای «هنر و آموزه های شرقی»، تاثیر مکتب «ذن» را بر سنت نقاشی ژاپن از منظر حکمت، شهود، آئین، فرهنگ زیبایی شناسی و خلاقیت هنری در گستره ای از «بودیسم» و «تائوییزم» تا قرن نوزدهم بررسی و تحلیل کرد.
 ١٠:٢٧ - 1397/07/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش گام دهم از درسگفتارهای نظریه و نقد هنر
پژوهشکده هنر، گام دهم را از سلسله درسگفتارهای تخصصی «نظریه و نقد هنر» با پرتو افکندن به «نظریه های هنر و نظریه های فرهنگ» برداشت.
 ١٢:٠١ - 1397/07/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هم‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مرکزی و چین»
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، در نخستین نشست از هم اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مرکزی و چین»، میراث باستانی هنر ساسانی و سغدی را در افقی از پیوندهای فرهنگی دو حوزه بزرگ تمدنی کهن «ایران» و «چین»، از زبان دو تن از پژوهشگران نام آشنای این حوزه مطالعاتی به بحث و بررسی گذاشت.
 ١٠:٣٧ - 1397/06/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست «نویافته‌های هنر مانوی در چین (کیهان‌نگاره)»
پژوهشکده هنر، نخستین حلقه از سلسله نشست های: «هنر و آموزه های شرقی» را به تحلیل و ارزیابی «نویافته های هنر مانوی» از زبان دو تن از صاحبنظران این حوزه اختصاص داد.
 ١٠:٣٥ - 1397/06/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش گام نهم از سلسله «درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
در نهمین درسگفتار از سلسله درسگفتارهای تخصصی «نظریه و نقد هنر» که توسط پژوهشکده هنر برگزار می‌شود، نظریه‌های هنر و زیبایی‌شناسی پست‌مدرن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 ١٤:١٥ - 1397/03/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات هنر اسلامی»
پژوهشکده هنر، سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات هنر اسلامی» را به: «رویکردهای تاریخ‌نگاری در هنر اسلامی: فرش پژوهی» اختصاص داد.
 ٠٨:٣٠ - 1397/03/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>