گزارش‌ها

گزارش نشست تخصصی «شمایل‌نگاری و هنر: سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»
در نشستی دیگر از سلسله نشست‌های پژوهشیِ هنرِ ایرانِ پیش از اسلامِ پژوهشکدۀ هنر، میراث هنری دوره آغاز عیلامی از دیدگاه انسان‌شناسی، باستان‌شناسی و نمادشناخت بصری تحلیل و بررسی شد.
 ١٢:٣٣ - 1396/09/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی
گزارش نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی
 ٠٨:١٦ - 1396/09/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی «جلوه‌های بی‌زمانی و زمان در باورها و اساطیر مذهبی هند»
پژوهشکده هنر در ادامه سلسله‌ نشست‌هایِ تخصصیِ «جلوه‌های هنر شرق»، این‌ بار «جلوه‌های بی‌زمانی و زمان در باورها و اساطیر مذهبی هند» را از زبان یکی از صاحب‌نظرانِ نام‌آشنای این حوزه مطالعاتی بررسی و بازخوانی کرد.
 ١٢:١٤ - 1396/09/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هشتمین نشست از سلسله‌نشست‌های «جلوه‌های هنر اسلامی»
پژوهشکدة هنر در ادامة سلسله‌نشست‌های «هنر اسلامی»، هشتمین نشست خود را به «بررسی آراء و اندیشه‌های مارشال هاجسون در تاریخ هنر اسلامی» اختصاص داد.
 ٠٩:٥٣ - 1396/07/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش ششمین جلسه از سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر
پژوهشکدة هنر، در ادامة سلسله درسگفتارهای تخصصی «نظریه و نقد هنر»، ششمین درسگفتار را به تبیین و ارزیابی «نظریه‌های شرقی و آسیایی هنر» با تکیه بر آراء اندیشمندان سنّت‌گرا، به‌ویژه آناندا کوماراسوامی، اختصاص داد.
 ١٠:٠٠ - 1396/07/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست نقد و بررسی كتاب «اسطوره آفرینش در كیش مانی»
پژوهشکدةهنر در سومین جلسه از سلسله نشست‌های هنر شرق، کتاب اسطورة آفرینش در کیش مانی را با حضور نویسندة کتاب و یکی از پژوهشگران حوزة مطالعات مانویت نقد و بررسی کرد.
 ١٠:٤٠ - 1396/06/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هفتمین نشست از سلسله نشست‌های جلوه‌های هنر اسلامی
«نقش منابع دانش استیفاء» در تاریخ هنر و معماری اسلامی، بررسی و تحلیل شد
 ٠٨:٢٤ - 1396/04/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
کمیته هنر معاصر پژوهشکده هنر در ادامه سلسله نشست های تخصصی هنر معاصر، دهمین نشست از این مجموعه را به: « راهبردهای ارائه در هنر معاصر ایران » اختصاص داد.
 ١٢:٠١ - 1396/03/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش پنجمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
در پنجمین گام از سلسه درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر، که پژوهشکده هنر با حضور صاحب‌نظران و چهره‌های صاحب‌نام حوزه‌های هنرپژوهی برگزار می‌کند، رهیافت‌های پدیدارشناسانه به هنر در گستره‌ای از نقد توصیفی تا نقد تفسیری و با نگاهی به بنیان‌های نظری این رویکرد و ترسیم نسبت فیلسوفانِ پدیدارشناس با هنر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 ١٠:١٠ - 1396/03/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دومین نشست از سلسله نشست‌های هنر شرق
پژوهشکدة هنرِ فرهنگستان هنر دومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر شرق را به نقد و بررسی کتابِ هنر کاشی‌کاری قاجار، نوشتة محمدرضا ریاضی اختصاص داد.
 ١٢:٢٨ - 1396/03/09 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>