گزارش‌ها

گزارش دهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
کمیته هنر معاصر پژوهشکده هنر در ادامه سلسله نشست های تخصصی هنر معاصر، دهمین نشست از این مجموعه را به: « راهبردهای ارائه در هنر معاصر ایران » اختصاص داد.
 ١٢:٠١ - 1396/03/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش پنجمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
در پنجمین گام از سلسه درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر، که پژوهشکده هنر با حضور صاحب‌نظران و چهره‌های صاحب‌نام حوزه‌های هنرپژوهی برگزار می‌کند، رهیافت‌های پدیدارشناسانه به هنر در گستره‌ای از نقد توصیفی تا نقد تفسیری و با نگاهی به بنیان‌های نظری این رویکرد و ترسیم نسبت فیلسوفانِ پدیدارشناس با هنر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 ١٠:١٠ - 1396/03/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دومین نشست از سلسله نشست‌های هنر شرق
پژوهشکدة هنرِ فرهنگستان هنر دومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر شرق را به نقد و بررسی کتابِ هنر کاشی‌کاری قاجار، نوشتة محمدرضا ریاضی اختصاص داد.
 ١٢:٢٨ - 1396/03/09 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش ششمین نشست «جلوه‌های هنر اسلامی»
در ششمین نشست از سلسله نشست‌های «جلوه‌های هنر اسلامی» که به «تدوین نظام بصری حاکم بر کتاب‌آرایی نسخ خطی بایسنقری» اختصاص یافته بود، قواعد بصری و ترکیبات و تناسبات حاکم بر تذهیب و کتاب‌آرایی ایرانی با نگاهی به نسخ بازمانده از یک میراث فاخر هنر عصر تیموری بررسی و تحلیل شد.
 ١٣:٤٩ - 1396/03/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش پنل دوم نشست تخصصی «‌نسبت زبان و تصوير در هنر ايران پيش از اسلام»
گزارش پنل دوم نشست تخصصي «‌نسبت زبان و تصوير در هنر ايران پيش از اسلام»
 ١٣:٢٩ - 1396/03/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش پنل نخست نشستِ تخصصی «نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام»
نشستِ تخصصیِ «نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام»، عصر سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه در فرهنگستان هنر برگزار شد.
 ٠٩:٣٨ - 1396/03/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش چهارمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
گزارش چهارمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
 ١٢:٢٠ - 1396/02/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نخستین نشست از سلسله نشست‌های «هنر شرق»
پژوهشکدة هنر، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «هنر شرق» را به بررسی و تحلیل کتابِ طبیعت در هنر باستان، با حضور نویسندةکتاب اختصاص داد.
 ٠٨:٠٣ - 1396/02/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش سومین نشست از «سلسله درسگفتارهای نظریه و نقد هنر»
در سومین نشست از سلسله نشست‌های نظریه و نقد هنر که توسط پژوهشکده هنر برگزار می شود، کارنامه سنت فلسفی ایدئالیسم آلمان در گستره ای از زیبایی شناسی تا فلسفه هنر از کانت تا هگل بررسی و تحلیل شد.
 ٠٧:٣٨ - 1396/02/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصیِ «بنای تخت جمشید؛ اثر حاکمان یا هنرمندان؟»
نشست تخصصیِ «بنای تخت جمشید؛ اثر حاکمان یا هنرمندان؟» برگزار شد پژوهشکدة هنر این بار میزبان نشستی تخصصی بود که به بررسی بخش مهم و کمتر شناخته‌شدة تاریخ، هویت و فرهنگ ایران می‌پرداخت. میراث عظیم فرهنگ، تمدن، باورها و هنرِ «هخامنشی» از ورای تخت جمشید ـ‌ که نماد و مظهر این دوران است ‌ـ به وسیلة صاحب‌نظران نام‌آشنای تاریخ، فرهنگ‌پژوهی، زبانشناسی و معماری ایران کهن بررسی و تحلیل شد.
 ١١:٢٥ - 1396/01/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>