گزارش‌ها

گزارش پانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
پانزدهمین نشست از سلسله نشستهای مطالعات هنر اسلامی به «تاریخنگاری هنر دوره صفویه» اختصاص یافت. با نگاهی به سه شخصیت همنام در این دوران:« دوست محمد مصور» و بررسی نظریه های پژوهشگران و محققان در خصوص یکی یا سه تن بودن این نام به روایت دو صاحبنظر هنرهای ایرانی
 ١٢:١٢ - 1397/09/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش چهاردهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
پژوهشکده هنر، چهاردهمین نشست از سلسله نشستهای «مطالعات هنر اسلامی» را به نقد و بررسی کتاب «خوشنویسی اسلامی» تالیف «شیلا بلر» و ترجمه «ولی الله کاووسی» اختصاص داد.
 ١٠:١١ - 1397/09/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
گزارش سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
 ٠٩:٥٤ - 1397/09/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هفدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر»
پژوهشکده هنر، نشستی دیگر از مجموعه: «درونمایه های هنر معاصر» را به بررسی و‌تحلیل فرمالیسم در بستر تاریخ هنر مدرنیسم و رویکردهای آن اختصاص داد.
 ٠٧:٢٨ - 1397/09/06 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
دومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی» با عنوان «سلحشور پارسی؛ نظری بر نقش‌مایه‌ای ایرانی و مفهوم آن در هنر هخامنشی»، عصر چهارشنبه، 25 مهر، در فرهنگستان هنر برگزار شد.
 ١٢:٣٥ - 1397/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش گام یازدهم از درسگفتارهای نظریه و نقد هنر
در یازدهمین نشست از سلسله «درسگفتارهای نظریه و نقد هنر» که به «نظریه‌های هنر و علوم شناختی» اختصاص یافته بود، پیوندهای پیچیده و پنهان زیبایی‌شناسی و هنر با حوزه‌های عصب‌شناسی، نظریه‌ها و کارکردهای شناختی و پیشینه هم‌کنشی‌های این دو در سیری از تکامل نظریات و آراء اندیشمندان «زیبایی‌شناسی عصب‌شناختی» بررسی و تحلیل شد.
 ١٢:٣٨ - 1397/08/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر»
«درونمایه های هنر معاصر» در شانزدهمین نشست، به روایت «دکتر بهنام کامرانی» از پدیده «نوستالژی» و تعامل حافظه- خاطره- گذشته با زیبایی شناسی معاصر ایرانی اختصاص یافت.
 ١٦:٥٥ - 1397/07/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش چهارمین نشست از «سلسله نشست‌های نقد و بررسی كتاب‌های هنر شرق»
پژوهشکده هنر، چهارمین نشست از سلسله نشستهای «نقد و بررسی کتابهای هنر شرق» را به نقد و بررسی کتاب: «نقاشی سغدی- حماسه تصویری در هنر خاورزمین» اختصاص داد.
 ٠٩:٢٤ - 1397/07/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دومين نشست از سلسله نشست‌های هنر و آموزه‌های شرقی
پژوهشکده هنر، در دومین نشست از سلسله نشستهای «هنر و آموزه های شرقی»، تاثیر مکتب «ذن» را بر سنت نقاشی ژاپن از منظر حکمت، شهود، آئین، فرهنگ زیبایی شناسی و خلاقیت هنری در گستره ای از «بودیسم» و «تائوییزم» تا قرن نوزدهم بررسی و تحلیل کرد.
 ١٠:٢٧ - 1397/07/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش گام دهم از درسگفتارهای نظریه و نقد هنر
پژوهشکده هنر، گام دهم را از سلسله درسگفتارهای تخصصی «نظریه و نقد هنر» با پرتو افکندن به «نظریه های هنر و نظریه های فرهنگ» برداشت.
 ١٢:٠١ - 1397/07/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>