گزارش‌ها

گزارش هم‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مرکزی و چین»
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، در نخستین نشست از هم اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مرکزی و چین»، میراث باستانی هنر ساسانی و سغدی را در افقی از پیوندهای فرهنگی دو حوزه بزرگ تمدنی کهن «ایران» و «چین»، از زبان دو تن از پژوهشگران نام آشنای این حوزه مطالعاتی به بحث و بررسی گذاشت.
 ١٠:٣٧ - 1397/06/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست «نویافته‌های هنر مانوی در چین (کیهان‌نگاره)»
پژوهشکده هنر، نخستین حلقه از سلسله نشست های: «هنر و آموزه های شرقی» را به تحلیل و ارزیابی «نویافته های هنر مانوی» از زبان دو تن از صاحبنظران این حوزه اختصاص داد.
 ١٠:٣٥ - 1397/06/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش گام نهم از سلسله «درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
در نهمین درسگفتار از سلسله درسگفتارهای تخصصی «نظریه و نقد هنر» که توسط پژوهشکده هنر برگزار می‌شود، نظریه‌های هنر و زیبایی‌شناسی پست‌مدرن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 ١٤:١٥ - 1397/03/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات هنر اسلامی»
پژوهشکده هنر، سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات هنر اسلامی» را به: «رویکردهای تاریخ‌نگاری در هنر اسلامی: فرش پژوهی» اختصاص داد.
 ٠٨:٣٠ - 1397/03/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر»
در پانزدهمین نشست از سلسله نشستهای «درونمایه های هنر معاصر»، پژوهشکده هنر، این بار به سراغ «نقل قول در هنر معاصر» و مبانی، خاستگاهها و محورهای نظری و زیباشناختی آن از تئوری تا بیان بصری رفت.
 ٠٩:٢٤ - 1397/02/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش سيزدهمين نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌هاي هنر معاصر»
پژوهشکده هنر، در ادامه سلسله نشستهای تخصصی «درونمایه های هنر معاصر»، سیزدهمین نشست از این مجموعه و نخستین برنامه سال جدید خود را به بررسی «فرامحلی بودن در آثار حسین والامنش»- هنرمند نوگرای ایرانی معاصر و مقیم استرالیا اختصاص داد.
 ١٢:٤٨ - 1397/02/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست «تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی»
پژوهشکده هنر، دوازدهمین نشست از سلسله نشستهای «مطالعات هنر اسلامی» را به «تحلیل انتقادی گفتمان های مسلط در مطالعات هنر اسلامی» اختصاص داد.
 ٠٩:٥٥ - 1396/12/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست پژوهشی «تاملی باستان شناختی در مفهوم صورت و معنا در معماری تخت جمشید»
در اولین نشست از سلسله نشستهای تخصصی « صورت و معنا در هنرهاي هخامنشي»، «دکتر حکمت الله ملاصالحی» معماری تخت جمشید را نماد قدرت معنوی و تجسم اندیشه، آئین و هویت تمدن ایرانی شمرد.
 ١٠:٤١ - 1396/12/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هشتمین درسگفتار از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
هشتمین جلسه از سلسله درسگفتارهای «نظریه و نقد هنر» پژوهشکده هنر - وابسته به فرهنگستان هنر- به بازخوانی اندیشه «والتر بنیامین»، از بزرگان «مکتب فرانکفورت» و نظریه پرداز هنر در حوزه مطالعات فرهنگ و علوم اجتماعی، اختصاص داشت که با سخنرانی خانم دکتر نیّر طهوری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- و صاحبنظر و پژوهشگر هنر، و حضور علاقمندان، عصر دوشنبه سی ام بهمن، در تالار کنفرانس فرهنگستان هنر برگزار شد.
 ١٠:٠٦ - 1396/12/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی «بِس و هخامنشيان، خداي مصری در ايران‌ زمين»
کمیتۀ هنر ایران پیش از اسلام «پژوهشکدۀ هنر» در ادامه سلسله نشست های بررسی ابعاد هنرهای «جهان باستانی ایران»، نشست پژوهشی «بس و هخامنشیان: خدایی مصری در ایران زمین» را برگزار کرد.
 ١١:٠٨ - 1396/11/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>