گزارش‌ها

گزارش یازدهمین نشست از سلسله نشست های «مطالعات هنر اسلامی»
پژوهشکده هنر، یازدهمین نشست از سلسله نشست های «مطالعات هنر اسلامی» را به:«گنبد جبلیه؛ یک بررسی مجدد» اختصاص داد.
 ١٢:٤٣ - 1396/10/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
گزارش دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
 ١٣:٠٣ - 1396/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی «نگاهی به تاثیرات فرهنگ موسیقایی هند بر موسیقی ایران (قرون ۱۲ تا ۱۴ هجری قمری)»
گزارش نشست تخصصی «نگاهی به تاثیرات فرهنگ موسیقایی هند بر موسیقی ایران (قرون ۱۲ تا ۱۴ هجری قمری)»
 ١٣:١٤ - 1396/09/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هفتمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
در نشستي ديگر از سلسله «درسگفتارهاي نظريه و نقد هنر» در پژوهشکده هنر، دکتر شهرام پازوکي؛ به تحليل تاريخي و تبيين نظري «رهيافت‌های ايدئولوژيک به هنر» پرداخت.
 ٠٨:٣٨ - 1396/09/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دهمين نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامي
دهمين نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامي با موضوع «ثبت داستان بيژن و منيژه بر روي يك جام مينايي قرن ششم هجري»، یکشنبه نوزدهم آذرماه 1396، در سالن همایش‌­های فرهنگستان هنر برگزار شد.
 ٠٩:٥٣ - 1396/09/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «هنر معاصر»
در نشست «فرمالیسم و تاریخ هنر مدرن»، سیر تحول مفهوم «فرم» به‌مثابه ایده‌ای محوری در تکوین انگاره «هنر مدرن» با رجوع به آراء نظریه‌پردازان این عرصه بررسی و تحلیل شد.
 ١٢:٣٦ - 1396/09/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی «شمایل‌نگاری و هنر: سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»
در نشستی دیگر از سلسله نشست‌های پژوهشیِ هنرِ ایرانِ پیش از اسلامِ پژوهشکدۀ هنر، میراث هنری دوره آغاز عیلامی از دیدگاه انسان‌شناسی، باستان‌شناسی و نمادشناخت بصری تحلیل و بررسی شد.
 ١٢:٣٣ - 1396/09/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی
گزارش نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی
 ٠٨:١٦ - 1396/09/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی «جلوه‌های بی‌زمانی و زمان در باورها و اساطیر مذهبی هند»
پژوهشکده هنر در ادامه سلسله‌ نشست‌هایِ تخصصیِ «جلوه‌های هنر شرق»، این‌ بار «جلوه‌های بی‌زمانی و زمان در باورها و اساطیر مذهبی هند» را از زبان یکی از صاحب‌نظرانِ نام‌آشنای این حوزه مطالعاتی بررسی و بازخوانی کرد.
 ١٢:١٤ - 1396/09/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هشتمین نشست از سلسله‌نشست‌های «جلوه‌های هنر اسلامی»
پژوهشکدة هنر در ادامة سلسله‌نشست‌های «هنر اسلامی»، هشتمین نشست خود را به «بررسی آراء و اندیشه‌های مارشال هاجسون در تاریخ هنر اسلامی» اختصاص داد.
 ٠٩:٥٣ - 1396/07/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>