گزارش‌ها

گزارش نشست «فلسفه هنر ابن سینا»
گزارش نشست «فلسفه هنر ابن سینا»
 ١٠:٤٢ - 1394/08/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «هنر معاصر ایران: ریشه‌ها و دیدگاه‌های نوین»
گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «هنر معاصر ایران: ریشه‌ها و دیدگاه‌های نوین»
 ١٠:٥٩ - 1394/08/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست پژوهشی «طرح مباحث ادبیات نمایشی در ایران»
گزارش نشست پژوهشی «طرح مباحث ادبیات نمایشی در ایران»
 ١٢:٤٩ - 1394/03/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی«زیبایی شناسی خط کوفی»
گزارش نشست تخصصی«زیبایی شناسی خط کوفی»
 ١٢:٥٩ - 1394/02/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش مراسم بزرگداشت زنده‌ یاد استاد جواد حمیدی
گزارش مراسم بزرگداشت زنده‌ یاد استاد جواد حمیدی
 ١٣:٠١ - 1394/02/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی «نقد رویکردهای مطالعات تاریخ هنر»
گزارش نشست تخصصی «نقد رویکردهای مطالعات تاریخ هنر»
 ١٣:٠٦ - 1393/12/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی «انسان در هنر و اندیشه هند»
گزارش نشست تخصصی «انسان در هنر و اندیشه هند»
 ١٣:١٣ - 1393/11/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9