دکتر اخوان

ندا اخوان اقدم

ایمیل: n.akhavanaghdam@aria.ac.ir

رزومه

 

 

 

دکتر ندا اخوان اقدم دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی را در سال 1386 از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ کرد و پایان‌نامه خود را با عنوان «روایت شاهنامه فردوسی از تاریخ» ارائه نمود. وی از 1379 تا 1388دستیار بخش ایرانشناسی، پژوهشگر، و مؤلف مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی بوده است؛ و از 1388 تا کنون به عنوان پژوهشگر وابسته و مؤلف با مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی همکاری دارد. او دبیر علمی نشست‌های گوناگون بوده و از سال 1390 تا 1392 مدیریت گروه تاریخ هنر پژوهشکدة هنر را بر عهده داشته است. مطالعات وی بر تاریخ هنر ایران پیش از اسلام، فرهنگ و اساطیر ایران پیش از اسلام، ادیان ایران پیش از اسلام، نمادشناسی و زبان‌های باستانی متمرکز است. دکتر ندا اخوان اقدم از سال 1389 فعالیت رسمی خود را در پژوهشکدة هنر آغاز نموده است و عضو گروه تاریخ هنر پژوهشکدة هنر است.
از جمله آثار اخیر وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسناسانه، (پژوهشکده هنر، تهران: 1394) (در دست انتشار)
- ترجمة کتاب معنا در هنرهای تجسمی، مجموعه مقالاتی از اروین پانوفسکی، (نشر چشمه، تهران: 1394) ( در دست انتشار) 
- «بازنگری روایاتی چند از ساسانیان در شاهنامه»، شناخت (نشریۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی)، شمارة 51، پاییز 1385 
- «مبانی تفسیری در حکمت ایران باستان و تأثیر آن بر تفسیر آثار هنری»، کیمیای هنر، شمارة 6، بهار 1392 
- «تفسير شمايل‌نگارانۀ صحنه‌هاي شكار در ظروف فلزي ساساني»، کیمیای هنر، شمارة 12، پاییز 1393 
- «ستایش زندگی به عنوان باور زردشتیان نقش‌یافته بر ظروف فلزی ساسانی»، کیمیای هنر، شمارة 2، بهار 1391