دکتر کشمیر‌شکن

حمید کشمیرشکن

ایمیل: h.keshmirshekan@aria.ac.ir

 

 

 

 

 

دکتر حمید کشمیرشکن دکترای تاریخ هنر (معاصر) را از کالج SOAS، دانشگاه لندن در سال 1383 اخذ کرد و سپس دو دوره فوق‌دکترا را در دانشگاه آکسفورد در سال های 1383ـ1384 و 1387 با بورس آکادمی‏ بریتانیا گذراند. وی پژوهشگر و استاد مهمان در دانشگاه لندن و نیز عضو هیئت علمی مهمان در دپارتمان تاریخ هنر دانشگاه آکسفورد بوده ‌است. ایشان از سال 1383 تا 1391 استاد مهمان در مرکز پژوهشی خلیلی (متمرکز بر هنر و مواد فرهنگی خاورمیانه) دانشکدة مطالعات شرقی در دانشگاه آکسفورد بوده ‌است. علاقه و تمرکز مطالعاتی دکتر کشمیرشکن بر هنر سدة بیستم و بیست‌ویکم ایران و خاورمیانه، با توجه ویژه به رویدادهای اخیر و تأثیرات آن‌ها در رویه‌های هنری و رابطة آن‌ها با بسترهای موجود، الگوهای نوین در هنر معاصر جهان اسلام، و موضوعاتی چون معاصریت و خاص‌بودگی، بافتارهای سیاسی ـ اجتماعی و رابطه‌شان با موضع‌گیری‌های بصری و میراث سیاست هویت، است. وی همایش‌ها و گردهمایی‌های بین‌المللی متعددی را دربارة هنر معاصر ایران و خاورمیانه مدیریت و برنامه‌ریزی کرده و در مقام مورخ و منتقد هنر کتاب‌ها و مقالات بسیاری را به زبان‌های انگلیسی و فارسی به چاپ رسانده و یا در همایش‏‌های بین‏‌المللی ارائه کرده است. دکتر کشمیرشکن از سال 1392 فعالیت رسمی خود را در پژوهشکدة هنر آغاز نموده است و در حال حاضر معاون پژوهشی پژوهشکده می‌باشد.

از جمله آثار اخیر وی می‏‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

- هنر معاصر ایران: ریشه‌ها و دیدگاه‌های نوین (نشر نظر، تهران: 1394)

- Contemporary Art from the Middle East: Regional Interaction with Global Art Discourses (I.B.Tauris, London, New York: 2015)

- Contemporary Iranian Art: New Perspectives (Saqi Books, London: 2013)

- Amidst Shadow and Light: Contemporary Iranian Art and Artists (Liaoning Creative Press, Hong Kong: 2011)

- "Standardisation and the Question of Identity: On the Dominant Discourses on Contemporary Middle Eastern Art", Kimia-ye-Honar Quarterly, no. 11 (2015): pp. 110-127

- "Historiography of Modern Iranian Art", in Iran Modern, eds. by Fereshteh Daftari and Layla Diba (Asia Society, New York, Yale: 2013)

- "Reclaiming Cultural Space: Artist's Performativity versus State's Expectations in Contemporary Iran", in Performing the Iranian State: Cultural Representations of Identity and Nation, ed. Staci Gem Scheiwiller (Anthem, London, New York: 2013)

- "Contemporary or Specific: the Dichotomous Desires in Art of Early 21st Century Iran", Middle East Journal of Culture and Communication, vol. 4, no. 1 (2011): pp. 44-71