دکتر لطیف‌پور

 صبا لطیف‌­پور

ایمیل: s.latifpour@aria.ac.ir

رزومه

 

 

 

دکتر صبا لطیف­‌پور دکترای فرهنگ و زبان­‌های باستانی ایران را در سال 1390 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اخذ کرد و پایان­‌نامه خود را با عنوان « آیین یزشن در ایران باستان» ارایه نمود. وی عضو وابستة مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی است. مطالعات وی بر فرهنگ، تاریخ، و هنر ایران پیش از اسلام متمرکز است. دکتر صبا لطیف­‌پور از سال 1392 فعالیت رسمی خود را در پژوهشکدة هنر آغاز نموده­ است و عضو گروه تاریخ هنر پژوهشکدة هنر است.­

از جمله آثار اخیر وی می­‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- «وجوه حکمی مانويت و تأثير آن بر هنر مانوی»، کیمیای هنر، دورة 2، شمارة 14، 1394

- «يزشن، آئيني از دوران هند و ايراني»، ادبيات عرفاني و اسطوره‌شناختي، شمارة 22، بهار 1390

- «گياه هوم و نقش آن در آئين‌ها و اساطير هند و ايراني»، تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي، شمارة 2، زمستان 1390