نشست تخصصی «هنر شرق» برگزار شد

پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، نشست تخصصی «هنر شرق» را چهارشنبه، 14 دیماه 1401، به‌ صورت برخط برگزار کرد

ادامه