نشست تخصصی «سفال و سرامیک در مناسبات هنری ایران و چین» برگزار ‌شد

پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، نشست تخصصی «سفال و سرامیک در مناسبات هنری ایران و چین» را با حضور پژوهشگران و هنرمندانی از این دو کشور برگزار کرد.

ادامه