گزارش‌ها

گزارش نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی»
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده هنر- وابسته به فرهنگستان هنر- در این نشست که به همت کمیته هنر ایران پیش از اسلام پژوهشکده، عصر روز شنبه ۱۰آذرماه در محل این مجموعه برگزار شد، «دکتر رضا افهمی» و «دکتر ایلناز رهبر» به ترتیب، پیوند هنر و قدرت را در دوره های هخامنشی و ساسانی در آینه منابع تاریخی، کتیبه ها و سنگ نگاره ها، سکه ها و ظروف باستانی به تحلیل و تبیین نشستند.
 ١٢:٤٧ - چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش پانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
پانزدهمین نشست از سلسله نشستهای مطالعات هنر اسلامی به «تاریخنگاری هنر دوره صفویه» اختصاص یافت. با نگاهی به سه شخصیت همنام در این دوران:« دوست محمد مصور» و بررسی نظریه های پژوهشگران و محققان در خصوص یکی یا سه تن بودن این نام به روایت دو صاحبنظر هنرهای ایرانی
 ١٢:١٢ - چهارشنبه ١٤ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش چهاردهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
پژوهشکده هنر، چهاردهمین نشست از سلسله نشستهای «مطالعات هنر اسلامی» را به نقد و بررسی کتاب «خوشنویسی اسلامی» تالیف «شیلا بلر» و ترجمه «ولی الله کاووسی» اختصاص داد.
 ١٠:١١ - چهارشنبه ١٤ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
گزارش سومین نشست از سلسله نشست‌های «صورت و معنا در هنرهای هخامنشی»
 ٠٩:٥٤ - دوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هفدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درون‌مایه‌های هنر معاصر»
پژوهشکده هنر، نشستی دیگر از مجموعه: «درونمایه های هنر معاصر» را به بررسی و‌تحلیل فرمالیسم در بستر تاریخ هنر مدرنیسم و رویکردهای آن اختصاص داد.
 ٠٧:٢٨ - سه شنبه ٦ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>

اخبار