گزارش‌ها

گزارش هفتمین نشست از سلسله نشست‌های جلوه‌های هنر اسلامی
«نقش منابع دانش استیفاء» در تاریخ هنر و معماری اسلامی، بررسی و تحلیل شد
 ٠٨:٢٤ - يکشنبه ١٨ تير ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دهمین نشست از سلسله نشست‌های هنر معاصر
کمیته هنر معاصر پژوهشکده هنر در ادامه سلسله نشست های تخصصی هنر معاصر، دهمین نشست از این مجموعه را به: « راهبردهای ارائه در هنر معاصر ایران » اختصاص داد.
 ١٢:٠١ - سه شنبه ١٦ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش پنجمین نشست از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر»
در پنجمین گام از سلسه درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر، که پژوهشکده هنر با حضور صاحب‌نظران و چهره‌های صاحب‌نام حوزه‌های هنرپژوهی برگزار می‌کند، رهیافت‌های پدیدارشناسانه به هنر در گستره‌ای از نقد توصیفی تا نقد تفسیری و با نگاهی به بنیان‌های نظری این رویکرد و ترسیم نسبت فیلسوفانِ پدیدارشناس با هنر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 ١٠:١٠ - چهارشنبه ١٠ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دومین نشست از سلسله نشست‌های هنر شرق
پژوهشکدة هنرِ فرهنگستان هنر دومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر شرق را به نقد و بررسی کتابِ هنر کاشی‌کاری قاجار، نوشتة محمدرضا ریاضی اختصاص داد.
 ١٢:٢٨ - سه شنبه ٩ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش ششمین نشست «جلوه‌های هنر اسلامی»
در ششمین نشست از سلسله نشست‌های «جلوه‌های هنر اسلامی» که به «تدوین نظام بصری حاکم بر کتاب‌آرایی نسخ خطی بایسنقری» اختصاص یافته بود، قواعد بصری و ترکیبات و تناسبات حاکم بر تذهیب و کتاب‌آرایی ایرانی با نگاهی به نسخ بازمانده از یک میراث فاخر هنر عصر تیموری بررسی و تحلیل شد.
 ١٣:٤٩ - چهارشنبه ٨ خرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 صفحه بعدی >>

اخبار