گزارش‌ها

گزارش شانزدهمین نشست از «سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی»
پژوهشکده هنر، شانزدهمین حلقه از «مطالعات هنر اسلامی» را به «فرهنگ دیداری؛ کارکردهای اجتماعی- سیاسی تصویر در عصر قاجار» اختصاص داد.
 ١٠:٤٧ - چهارشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش دومین نشست از هم‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین»
در تازه ترین نشست گروه «هنر شرق» پژوهشکده هنر، «گاهنگاری تطبیقی روابط تاریخی ایران و چین با تاکید بر روابط متقابل تصویری» توسط یکی از صاحبنظران این حوزه مطالعاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 ١٣:٢٥ - شنبه ١٣ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش نشست تخصصی «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی»
پژوهشکدۀ هنر، در ادامه واکاوی هنر ایران پیش از اسلام، نگاه خود را به «نظام موسیقی خسروانی در دوران ساسانی» به­‌عنوان یکی از ریشه‌دارترین و اثرگذارترین سنت‌های موسیقایی در تاریخ فرهنگی- تمدنی ایران پیش از اسلام و دوران اسلامی انداخت.
 ١٣:٢٨ - شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش سومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و آموزه‌های شرقی»
پژوهشکده هنر، سومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و آموزه‌های شرقی» را به «هنر تفکر در اوپانیشاد و تریمورتی» اختصاص داد.
 ١٠:٥٢ - دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش هجدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر»
پژوهشکده هنر، هجدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر» را به: «نقد نهادی در هنر معاصر» اختصاص داد.
 ١٣:١٣ - شنبه ٨ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>

اخبار