گزارش تصویری

گزارش تصویری دومین نشست از هم‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین»
گزارش تصویری دومین نشست از هم‌اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین»
 ١٣:٤١ - شنبه ١٣ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی»
گزارش تصویری نشست تخصصی «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی»
 ١٣:٣٨ - شنبه ١٣ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری سومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و آموزه‌های شرقی»
گزارش تصویری سومین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و آموزه‌های شرقی»
 ١٠:٥٥ - دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری هجدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر»
گزارش تصویری هجدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «درونمایه‌های هنر معاصر»
 ١٣:٣٣ - شنبه ٨ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی»
گزارش تصویری نشست تخصصی «رابطه هنر و قدرت در دوره های هخامنشی و ساسانی»
 ١١:٠٣ - چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

اخبار