گزارش تصویری

گزارش تصویری سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات هنر اسلامی»
گزارش تصویری سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «مطالعات هنر اسلامی»
 ٠٨:٣٣ - سه شنبه ١ خرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌های هنر معاصر»
گزارش تصویری پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌های هنر معاصر»
 ٠٩:٣٧ - شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری كارگاه «بررسی نسخه‌های اوستایی»
گزارش تصویری كارگاه «بررسی نسخه‌های اوستایی»
 ١٣:٢٨ - سه شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌های هنر معاصر»
گزارش تصویری چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌های هنر معاصر»
 ١٣:٢٥ - سه شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری سيزدهمين نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌هاي هنر معاصر»
گزارش تصویری سيزدهمين نشست از سلسله نشست‌های «درونمايه‌هاي هنر معاصر»
 ١٢:٣٨ - سه شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

اخبار