اخبار > تفسیر اثر هنری


  چاپ        ارسال به دوست

تفسیر اثر هنری

 

عنوان: تفسیر اثر هنری

مولف: دکتر امیر نصری
1393
242 صفحه

 اين کتاب حاصل تلاش گروه نقد هنرى پژوهشکدة هنر فرهنگستان هنر است. يکى از اهداف اصلى اين گروه معرفى گرايشهاى مختلف در زمينة نقد و نظريهپردازى هنر است و درصدد ارائة ادبياتى فراخور در اين زمينه، باتوجه هم زمان به تأليف و ترجمه متون تخصصى است. گروه نقد هنرى در اين راستا به برگزارى همانديشى، انتشار فصلنامة کيمياي هنر و طرحهاي پژوهشي مستقل پرداخته است. کتاب حاضر شامل مجموعه مقالات ارائه شده در همانديشي «تفسير اثر هنري» که در آذرماه سال 1391 برگزار شده است ميباشد. برخي از مقالات در نشرية کيمياي هنر منتشر شده است. ديگر مقالات نيز به سفارش گروه نقد هنري تأليف يا ترجمه شدهاند. 

 


٠٩:٣٣ - يکشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٤    /    شماره : ٥١٧٤    /    تعداد نمایش : ١١٤٠خروج
اخبار