هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

 

یادگارنامه استاد جواد حمیدی

به کوشش: ناهید عبدی
چاپ اول: ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۲۱۴

نقاشی سنتی چین؛ شعری صامت در ستایش طبیعت و زندگی انسان

نویسنده: جوآنگ جی آنی و نی چونگ جنگ
مترجم: نسرین دستان
چاپ اول: ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۱۹۰ 

راز نگار: پژوهشی در تصویر زنان در سده سیزدهم

نویسنده: مریم لاری
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۳۰۸