تاریخ هنر
تاریخ هنر  

مجموعه مقالات هنر اشکانی

گردآوری و ترجمه: ندا اخوان اقدم
چاپ اول: ۱۳۹۹
تعداد صفحات: ۲۳۰ 

 

شمایل‌نگاری در دورة ساسانیان: یک بررسی تحلیلی

نویسنده: ندا اخوان اقدم
چاپ اول: ۱۳۹۸
تعداد صفحات:
۲۳۳

نگاهی به هنر مانوی

نویسنده: صبا لطیف‌پور
چاپ اول: ۱۳۹۸
تعداد صفحات:
۱۶۳

مجموعه مقالات شرق‌نگاشت (۱)

به کوشش: محمدرضا سروی
چاپ اول ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۲۷۸ 
فرهنگ نمادهای چین

مترجم: امیرعباس زارعی
چاپ اول ۱۳۹۷
۴۸۰ صفحه

هنرهای زیبای چین

نویسنده: دنگ فوشینگ / هوانگ لن
مترجم: نسرین دستان
چاپ اول:‌ بهار ۱۳۹۷
تعداد صفحات:‌ ۲۲۲ 

 

کتابشناسی عیلام باستان

نویسنده: میلاد جهانگیرفر
چاپ اول: ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۲۸۳ 

تاریخ نقاشی چین

نویسنده: ژانگ آنژی
مترجم: آرش جلالی‌منش
چاپ اول: بهار ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۲۱۰ 

هنر و باستان‌شناسی کره

نویسنده: جین پورتال
مترجم: داود طبایی
چاپ اول:‌ ۱۳۹۱
تعداد صفحات:‌ ۴۲۴