مجموعه مقالات همایش‌ها
مجموعه مقالات همایش‌ها  

مجموعه مقالات همایش هنر و بیماری‌های فراگیر: هنر/کرونا

به کوشش: عبدالحسین لاله
چاپ اول: بهار ۱۳۹۹
تعداد صفحات:‌ ۳۴۳

مجموعه مقالات هم‌اندیشی میرزاآقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران

به کوشش: شهاب پازوکی
چاپ اول:۱۴۰۰
تعداد صفحات:‌
۲۲۷