اخبار > تفسیر و ضد تفسیر


  چاپ        ارسال به دوست

تفسیر و ضد تفسیر

 

عنوان: تفسیر و ضد تفسیر

مولف: دکتر امیر نصری
1393
370 صفحه

کتاب حاضر حاصل تلاش گروه نقد هنرى پژوهشکدة هنر فرهنگستان هنر است. يکى از اهداف اصلى اين گروه معرفى گرايشهاى مختلف در زمينة نقد و نظريهپردازى هنر است و درصدد ارائة ادبياتى فراخور در اين زمينه، باتوجه هم زمان به تأليف و ترجمه متون تخصصى است. گروه نقد هنرى در اين راستا به برگزارى همانديشى، انتشار فصلنامة کيمياي هنر و طرحهاي پژوهشي مستقل پرداخته است. بخشي از اين کتاب شامل مجموعه مقالات ارائه شده در همانديشي «پديدارشناسي ميراث فرهنگي» که در ارديبهشت ماه سال 1391 و بخشي ديگر شامل مقالاتي است که در همانديشي «تفسير اثر هنري» که در آذرماه 1391 برگزار شده است ميباشد. برخي از مقالات در نشرية کيمياي هنر منتشر شده است. ديگر مقالات نيز به سفارش گروه نقد هنري تأليف يا ترجمه شدهاند.

 


٠٩:٣٦ - يکشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٤    /    شماره : ٥١٧٥    /    تعداد نمایش : ١١١٣خروج
اخبار