گزارش‌ها

نشست تخصصی «هنر شرق» برگزار شد
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، نشست تخصصی «هنر شرق» را چهارشنبه، 14 دیماه 1401، به‌ صورت برخط برگزار کرد
 ١٢:٢٤ - دوشنبه ١٩ دی ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

نشست «بررسی آسیب‌شناختی-پدیدارشناختی آموزش موسیقی دستگاهی در سطح دانشگاه» برگزار شد.
نشست « بررسی آسیب‌شناختی-پدیدارشناختی آموزش موسیقی دستگاهی در سطح دانشگاه» در هفته پژوهش، سه شنبه، 29 آذر1401، به‌ صورت حضوری در پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر برگزار شد.
 ٠٩:٤١ - يکشنبه ٤ دی ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

نشست «تاریخ‌نگاری بومی هنر ایران» برگزار شد.
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر نشست «تاریخ‌نگاری بومی هنر ایران» را در هفته پژوهش، دوشنبه، 28 آذر1401، به‌ صورت برخط برگزار کرد.
 ١٢:١١ - شنبه ٣ دی ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

همایش «هنر و ابژه؛ رویکرد نشانه‌شناختی» برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، همایش «هنر و ابژه؛ رویکرد نشانه‌شناختی» روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، به صورت حضوری و برخط، در فرهنگستان هنر برگزار شد.
 ١٩:١٢ - شنبه ٢١ اسفند ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

«شهر روایت‌ها، روایت شهرها» در دومین پیش‌همایش
پیش‌همایش دوم همایش «شهر روایت‌ها، روایت شهرها» با عنوان «شهر به روایت ادبیات» برگزار شد
 ١٠:١٩ - شنبه ١٤ اسفند ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

اخبار