معرفی گروه

گروه تاریخ هنر

گروه تاریخ هنر به بررسی هنرها، به‌طور اخص هنرهای تجسمی، در ايران می‌پردازد و هدف آن شناخت، ارزیابی، و معرفي هنر ايرانی در گسترة تاريخي است. هر اثر، سندي فرهنگي به شمار می‌آید، از این روی، گروه به مطالعة‌ آن در بستر تاریخی در فلات ایران و حوزه‌هاي نفوذ آن می‌پردازد و بر آن است تا مطالعات هنری خود را بر پایة یافته‌های باستان‌شناسی، تحقيقات پژوهشی، آثار موجود در موزه‌ها و مجموعه‌ها، مطالعات میدانی، و آثار هنرمندان استوار سازد. به دلیل وسعت دامنة مطالعاتی، این گروه به 3 كميتة «تاریخ هنر ایران پیش از اسلام»، «تاريخ هنر ایران پس از اسلام» و «تاریخ هنر معاصر ایران» تقسيم‌شده ‌است. گروه تاریخ هنر، که یکی از دپارتمان‌­های سه­‌گانه پژوهشکدة هنر است، بر آن است تا اهداف زیر را محقق نماید:

 

  • - معرفی مبانی، رویکردها، و شیوه­‌های تاریخ هنر (از کلاسیک تا تاریخ هنر نوین)
  • - معرفی انواع هنرهاي ايران و آثار موجود و سابقة تاریخی آنان
  • - بیان ویژگی‌های هنری در هر دورة تاریخی
  • - معرفی سیر و تکامل سبک‌های گوناگون هنری در ایران
  • - بیان تأثیرات هنری و فرهنگی جریان‌های گوناگون هنری ایران به سایر اشکال و گرایش‌های هنری خارج از این قلمرو

 

برای دست‌یابی به اهداف پیش‌گفته، گسترة فعالیت‌های گروه در قالب اولویت­‌های زیر تعریف می‌شود:

 

  • - برگزاری جلسات سخنرانی، نشست‌ها و همایش‌های ملّی و بین‌المللی
  • - برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی
  • - برنامه‌ریزی و حمایت از طرح‌های پژوهشی (خرد، میانه، و کلان) در راستای اهداف گروه
  • - دعوت از پژوهشگران و هنرمندان برجستة این حوزه برای حضور و همکاری در گروه، در قالب طرح‌های پژوهشی و یا برنامه‌های هنری

 

مدیر گروه: دکتر شهاب پازوکی