معاونت پژوهشی

مجموعه مقالات هم‌اندیشی هنر و رسانه‌های ارتباطی در عصر کرونا

برگزارکنندگان: پژوهشکده هنر با همکاری گروه تخصصی چند رسانه ایی فرهنگستان هنر؛
به کوشش غلامرضا آذری
سال ۱۴۰۱
۲۰۴ صفحه

مجموعه مقالات هم‌اندیشی میرزاآقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران

به کوشش: شهاب پازوکی
چاپ اول:۱۴۰۰
تعداد صفحات:‌ 
۲۲۷

مجموعه مقالات همایش هنر و بیماری‌های فراگیر: هنر/کرونا

به کوشش: عبدالحسین لاله
چاپ اول: بهار ۱۳۹۹
تعداد صفحات:‌ ۳۴۳

مقالاتی در معرفی سینمای ترکیه

نویسنده: نیلگون آبیسل
مترجم: عبدالحسین لاله
چاپ اول: بهار ۱۳۹۹
تعداد صفحات:‌ ۲۴۱

عنوان: رساله گل‌کاری؛ فتوت‌نامة بنایان

مؤلف: حبیب‌الله بنامشهور به «گل‌کار» وزیر آبادی پنجابی
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: عارف نوشاهی
چاپ اول: ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۱۲۵

شبیه‌پژوهی (رویکردی نوین به هنری کهن)

به کوشش رضا کوچک‌زاده
چاپ اول: ۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۳۶۵ 

طرازالاخبار

نویسنده: عبدالنبی فخر الزمانی قزوینی
مقدمه و تصحیح و تعلیقات: سیدکمال حاج‌سیدجوادی، با همکاری حسن یاسینی
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۹۲۵ 

مبانی و روش تدوین اصطلاح‌نامه تاریخ معماری

نویسنده: آرین امیرخانی
مشاور علمی: دکتر مهردادقیومی بیدهندی
چاپ اول: ۱۳۹۲

 

کتابشناسی نمایشنامه‌های نوین فارسی از مشروطه تا سال ۱۳۹۰

زیر نظر فریده رازی و با همکاری فرانک پناهنده
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۱۱۰ 

مطلع‌العلوم و مجمع‌الفنون

نویسنده: واجدعلی‌خان هوگلوی
تصحیح و تعلیقات: سیدکمال حاج‌سیدجوادی با همکاری فاطمه شاملو
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۲۹۸