هیأت امنا

اعضای هیئت امنا:

۱. دکتر مجید شاه حسینی (رئیس هیئت امنا)

۲. دکتر علی تقوی (دبیر هیئت امنا)

۳. دکتر سعید رضائی (نماینده وزیر علوم،تحقیقات و فناوری)

۴. فریبا فهیم یحیایی (نماینده سازمان برنامه و بودجه)

۵. دکتر حسن بلخاری قهی

۶. دکتر محمدعلی رجبی

۷. دکتر فریدون رحیم‌زاده

۸. دکتر علی منتظری

٩. دکتر بهمن نامور مطلق