رئیس پژوهشکده

 

 

دکتر علی تقوی

 

محل و تاریخ تولد: بابل، ۱۳۵۸

 

سرپرست پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

استادیار و عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

 

تحصیلات:

ـ ۱۳۹۴    دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ـ ۱۳۸۲     کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

ـ ۱۳۷۹    کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق علمی و اجرایی:

ـ  مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست، روابط‌عمومی و بین‌الملل فرهنگستان هنر

ـ معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر

ـ عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی عتف

ـ عضو شورای شناسایی برگزیدگان هنری بنیاد ملی نخبگان

ـ  مدیرمسئول فصلنامۀ گلستان هنر

ـ رئیس شورای علمی مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن)

ـ  دبیر فرهنگستان هنر

ـ مدیرکل پشتیبانی و منابع انسانی فرهنگستان هنر

ـ دبیر علمی نشست تخصصی جلوه‌های قرآن کریم در ادبیات فارسی

ـ دبیر علمی نشست تخصصی ادبیات دورة غزنوی

 

سوابق پژوهشی:

     تألیف و تصحیح کتاب:

ـ ۱۴۰۰    مشفق کاشانی (از مجموعه شخصیت‌های مانا)، تهران: سوره مهر.

ـ ۱۴۰۰    سیدکریم امیری‌فیروزکوهی (از مجموعه شخصیت‌های مانا)، تهران: سوره مهر.

ـ ۱۴۰۰    نصرالله مردانی (از مجموعه شخصیت‌های مانا)، تهران: سوره مهر.

ـ ۱۳۹۹    قیصر امین‌پور (از مجموعه شخصیت‌های مانا)، تهران: سوره مهر.

ـ ۱۳۹۹    گوهر امیر، برگزیده‌ای از سروده‌های امیر پازواری، تصحیح و گزارش. تهران: پایا.

ـ ۱۳۹۸    رئالیسم در ادبیات داستانی ایران، تهران: پایا.

ـ ۱۳۹۵    سلمان هراتی (از مجموعه شخصیت‌های مانا)، تهران: سوره مهر.

 

    مقالات:

ـ ۱۴۰۱   «اقتباس و کوته‌نگاشت از متون ادبی در نگارگری؛ مطالعهٔ موردی: تحلیل سه روایت و نگارهٔ منتخب از خمسهٔ نظامی شاه طهماسبی». فصلنامه علمی کیمیای هنر، ش۴۲

 ـ ۱۴۰۰    «تحلیل روایت معراج در سروده‌ها و نگاره‌های خمسه نظامی»، مجموعه مقالات همایش خمسه‌نگاری، تهران: مؤسسه متن.

ـ ۱۴۰۰    «اقتباس صورت و معنا در سروده‌های امیری فیروزکوهی»، دوفصلنامه تاریخ ادبیات، ش۱.

ـ ۱۳۹۹    «صفی‌الدین ارموی در تاریخ وصاف»، فصلنامه گلستان هنر، ش۲۱.

ـ ۱۳۹۹    «جستاری در مؤلفه‌های همزیستی اجتماعی در مرصاد العباد نجم رازی»، فصلنامه نامه انجمن مفاخر، ش۴۹.

ـ ۱۳۹۹    «جلوه‌های پایداری در سروده‌های امیری فیروزکوهی»، فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات پایداری، س ۱۲، ش۲۲.

ـ ۱۳۹۸    «فرهنگ واژگان تبری»، ویژه‌نامه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ش۱۰.

ـ ۱۳۹۷    «درآمدی بر ساختار روایت در مثنوی مولوی». سفیر هنر. ش۲۶.

ـ ۱۳۹۷    «جستاری در صور خیال و عواطف شعری دیوان غیاث‌الدین نقشبند یزدی»، مجموعه مقالات نقش و نقشبند، تهران: مؤسسه متن.

ـ ۱۳۹۷    «نقد و تحلیل رئالیسم در سووشون دانشور»، مجموعه مقالات زندگی و احوال سیمین دانشور، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

ـ ۱۳۹۷    «تأثیر شاهنامه بر تاریخ جهانگشای»، سفیر هنر، ش۲۳.

ـ ۱۳۹۶    «نقد و تحلیل داستان سیاوش»، سوگ سیاوش، تهران: موسسه متن.

ـ ۱۳۹۳    «نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی ایران»، پژوهشنامه علمی پژوهشی نقد ادبی و بلاغت، س ۳، ش۱.

ـ ۱۳۹۱    «واکاوی تعامل شاهنامه و هنر نقالی»، کتاب تخصصی علمی پژوهشی گنجینه، کتاب پنجم. 

ـ ۱۳۹۰    «تأملی بر نقش و جایگاه سماع و موسیقی در عرفان و تصوف»، کتاب تخصصی علمی پژوهشی گنجینه، کتاب چهارم.

ـ ۱۳۹۰    «تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی»، فصلنامه علمی پژوهشی کهن‌نامه ادب پارسی، س ۱، ش ۲.

ـ ۱۳۹۰    «منظومه‌های ناتمام؛ نقد و نظری بر گزیده‌های متون ادبی»، کتاب ماه ادبیات، ش ۴۹.

ـ ۱۳۸۹    «نگاهی به تصاویر خیال در شاهنامه فردوسی»، کتاب ماه ادبیات، ش ۳۷.

ـ ۱۳۸۹    «رئالیسم در ادبیات داستانی، با نقدی بر داستان‌های جلال آل احمد»، کتاب ماه ادبیات، ش ۴۴.

ـ ۱۳۸۹    «نگاهی به کتاب تخیل مکالمه‌ای میخاییل باختین»، کتاب ماه ادبیات، ش ۴۵.

ـ ۱۳۸۷    «تأملی در مبانی زیبایی‌شناختی شعر دورة صفوی»، مجموعه مقالات ادبیات گردهمایی مکتب اصفهان، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

ـ ۱۳۸۷    «تصویرگری در شعر رودکی»، ماهنامه آینه خیال، ش ۶.

ـ ۱۳۸۶    «منطق گفتگو در مثنوی معنوی»، کتاب ماه ادبیات.ش ۷.

ــ ۱۳۸۵    مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی»،  دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش ۶.

ـ ۱۳۸۵    «تأملی در سبک اصفهانی یا هندی»، ماهنامه آینه خیال، ش ۴۲.

ـ ۱۳۸۵    «نقدی بر نثر فارسی در دوره صفویه»، ماهنامه آینه خیال، ش ۴۳.

ـ ۱۳۸۵    «جستاری در مفاهیم هنر در متون فارسی»، ماهنامه آینه خیال، ش .