دفتر ریاست و روابط عمومی

روابط عمومی پژوهشکده هنر به منظور ایجاد ارتباط منسجم میان پژوهشکده هنر با سایر نهادهای علمی، متخصصان و پژوهشگران در زمینه‌های: انعکاس کلیه مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی در ارتباط با پژوهشکده هنر، ارتباط با رسانه‌ها و انجام تبلیغات لازم در برگزاری برنامه‌های پژوهشی، تهیه خبرنامه داخلی و مدیریت سایت، هماهنگی در اجرای برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، رایزنی با سایر نهادها و ارگان‌ها به منظور همکاری و مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی و تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه‌های علمی و تحقیقاتی پژوهشکده هنر تلاش می‌کند.

محمد بابایی

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

سمت:‌ مسئول دفتر ریاست

m.babaei@aria.ac.ir

 

کامران پورعلم

سمت: مسئول روابط عمومی

pub@aria.ac.ir