زیرمجموعه‌ها

اداره امور پژوهشی و آموزشی

اداره امور پژوهشی و آموزشی با هدف مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، تهیه دستورالعمل­ها و مستندسازی امور آموزشی و پژوهشی از سال 1394 فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

مجید پروانه‌­پور

تحصیلات: دکترای فلسفه

سمت: رئیس ادارة امور پژوهشی و آموزشی

 

ایمیل: m.parvanehpour@aria.ac.ir

 

 

 

داوود خوش‌­نیت

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پژوهش هنر

 

سمت: کارشناس امور پژوهشی، مسئول دفتر معاونت پژوهشی

 

ایمیل: d.khoshniyat @aria.ac.ir

 

 

 

فاطمه شاملو

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

سمت: کارشناس امور پژوهشی، مسئول دبیرخانه علمی همایش‌ها و هم‌اندیشی‌ها و دبیر گروه‌های پژوهشی

 

 

 

پوران زینالی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

سمت: کارشناس امور پژوهشی، مدیر انتشارات

 

pub@aria.ac.ir

 

 

 

کتابخانه و مرکز فناوری اطلاعات

 

 

 

ستاره نوتاج 

 

مسئول کتابخانه و مرکز فناوری اطلاعات

 

کارشناس ارشد مهندسی نرم‌افزار

 

s.notaj@aria.ac.ir

 

 

 

طیبه ایلیات

 

کارشناس کتابداری

 

سمت: کتابدار و مدیر داخلی فصلنامه کیمیای هنر