زیرمجموعه‌ها

اداره امور مالی

 

سید ابراهیم موید اسلامی

تحصیلات: کارشناسی ارشد فلسفه

سمت: رئیس اداره امور مالی

 

کامران پورعلم

تحصیلات: کارشناسی حسابداری مالیاتی

سمت: مسئول خدمات مالی

 

رویا امیری

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

سمت: کارشناس امور مالی

 


اداره امور اداری

 

الهه گودرزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سمت: مسئول کارگزینی

 

ندا امین‌پور

تحصیلات: کارشناسی حسابداری مالی
سمت: مسئول دبیرخانه

 

اداره امور عمومی و پشتیبانی

 

علی صفایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

سمت: رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی

 

امید بهلولی

سمت: انباردار